Liikennejärjestelmäsuunnitelma

Liikennejärjestelmäsuunnitelman ydinkeskustan liikenneverkkosuunnitelma

Kuva  liikenneverkkosuunnitelmaKuva liikennejärjestelmäsuunnitelma

Liikennejärjestelmäsuunnitelmaa ei aseteta uudelleen nähtäville

Ehdotus ydinkeskustan liikenneverkoksi on ollut nähtävillä 18.5.- 17.6.2011.

Liikenneverkko ydinkeskustan alueella asetettiin nähtäville, koska siinä esitettiin aiempaa tarkempia ratkaisuperiaatteita ydinkeskustan liikenteen järjestämiseksi. Tältä osin liikenneverkko asetettiin nähtäville osayleiskaavaehdotuksen kanssa.

Moottoriajoneuvoliikenteen pääverkon esitetään muodostuvan kolmesta kehästä, joista sisimmäinen on keskustan kehä. Keskustan kehä muodostuu Keskusaukion, Jokelankadun, Suokadun, Torikadun, Hämeenkadun, Kauppalankadun, Urheilukadun, Urheilukadun sillan, Siltakadun muodostamasta kehästä. Moottoriajoneuvoliikenteen osalta kehää täydentää nykyinen Sillankorvankatu ja sen jatke Ahjonkadulta Urheilukadulle. Keskustan kehältä on yhteys kaikkiin ydinkeskustan merkittävimpiin pysäköintialueisiin ja -laitoksiin.

Paikallisliikenteen terminaali esitetään sijoitettavaksi nykyiselle hieman laajennetulle Hämeensillalle. Samalla Hämeenkadun alkupää välillä Jokelankatu – Kauppalankatu muutetaan kävelypainotteiseksi katujaksoksi ja autoliikenne ohjataan Hämeenkadun alkupäästä keskustan kehälle.

Keskustan kehän myötä keskustakorttelista ja korttelista 101 voidaan muodostaa yhtenäinen kävelykeskusta. Lisäksi Keskusaukion ja Hämeenkadun / Kauppalankadun liittymäalueiden liikennöintiä voidaan selkeyttää ja lisätä liikenneturvallisuutta.

Liikennejärjestelmäsuunnitelma kokonaisuudessaan on tarkoitus esittää myöhemmin valtuuston hyväksyttäväksi keskustaajaman osayleiskaavan hyväksymisen yhteydessä.

Liikenneverkkosuunnitelman materiaali:

• Kehämäiset yhteydet

• Keskuskehä

• Hämeensilta / Hämeenkadun alkupää

  

Hyvinkään liikennejärjestelmäsuunnitelma

Hyvinkään liikennejärjestelmäsuunnitelma on eri kulkumuotoja, liikenneverkkoa sekä liikenteen ja maankäytön vuorovaikutusta käsittelevä kehittämissuunnitelma. Suunnittelun tuloksia ovat mm. liikennejärjestelmän kehittämistavoitteet, liikenne-/kehittämisstrategia ja liikennejärjestelmän tavoitekuvaus.

Liikennejärjestelmäsuunnitelmaa valmistellaan yhteistyössä keskustaajaman osayleiskaavoituksen kanssa.

Liikennejärjestelmäsuunnitelma on ollut nähtävillä 4.10-5.11.2010 välisenä aikana.

Hyvinkään liikennejärjestelmäsuunnitelman materiaalit:

Päivitetty 31.7.2020