Kirjailijoiden valintakriteerit

Kotiseutukirjailijan käsite merkitsee suppeimmillaan sitä, että kirjailija on syntynyt ja elänyt koko elämänsä paikkakunnalla. Näin ahdasta kriteeriä ei nykyaikana voida soveltaa, koska ihmisten liikkuvuus on suurta. Erityisesti Hyvinkään kaltainen nopeasti kasvanut paikkakunta on monelle muuttokunta, jossa ehkä viivytäänkin vain vähän aikaa. Toisaalta moni Hyvinkäällä syntynyt tai varhaiset vuotensa viettänyt on lähtenyt opiskelemaan muualle ja sen myötä jättänyt kaupungin lopullisesti.

Niinpä kotiseutukirjailijan käsitettä on tätä kirjailijaluetteloa laadittaessa laajennettu suppeimmasta mahdollisesta tulkinnasta toiseen ääripäähän - kirjailijoihin, jotka ovat viipyneet Hyvinkäällä ehkä vain muutaman vuoden, mutta joiden vaikutus on tuntunut paikkakunnalla. Oletettavasti hyvinkääläiset ovat kiinnostuneita tietämään mahdollisimman laajasti kotikaupunkinsa asukkaista, joiden tuotantoa on julkaistu. Näillä kriteereillä kirjailijanimiä on kertynyt kirjailijaluetteloon 66 kappaletta.

Kaunokirjallisia teoksia julkaisseista on otettu mukaan yhdenkin kirjan julkaisseet ja myös omakustanteet on huomioitu. Tietokirjailijoiden valintaa on rajattu siten, että mukana ovat useamman kirjan julkaisseet, joiden tuotannosta ainakin yksi teos liittyy paikkakuntaan.

Kirjallisesta tuotannosta on mukaan otettu henkilön yksin tai muiden tekijöiden kanssa yhdessä kirjoittamat kirjat. Toimitettuja julkaisuja ei ole mukana muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta eikä myöskään suomennoksia. Jatkossa kirjailijaluetteloa pyritään pitämään ajan tasalla ja täydentämään, jolloin nykyisiin valintakriteereihin voi tulla muutoksia.

Päivitetty 12.3.2020