HYVINKÄÄN KAUPUKI
TIEDOTTAA 22.4.2020

Hyvinkään ensimmäisestä osbusta rakentui monipuolinen kattaus

Hyvinkään vuoden 2020 osallistuvan budjetoinnin äänestystulokset ovat selvillä. Tänä vuonna ensimmäistä ensimmäistä kertaa toteutettavaan sähköiseen äänestykseen osallistui kaikkiaan 654 hyvinkääläistä.

Ehdotuksia kertyi 110 kappaletta. Osa ehdotuksista karsiutui äänestyksen ulkopuolelle esimerkiksi liian korkeiden toteutuskustannusten takia. Keskenään samankaltaiset ehdotukset puolestaan yhdistettiin, ja lopulta äänestykseen eteni 32 kuntalaisilta saatua ideaa.

Äänestystulosten selvittyä todettiin, että eniten ääniä saaneet ehdotukset olivat kustannusarvion osalta hyvin eri hintaisia (1.500-10.000 euroa). Tämän myötä toteutettaviksi valikoitui viisi eniten ääniä saanutta ehdotusta. Kaupungin 20.000 euron osbu-budjetilla onkin rakentumassa vuonna 2020 hyvin monipuolinen kokonaisuus.

Eniten ääniä saaneet ja toteutettaviksi valitut ehdotukset ovat:

  1. Ulkokuntosali (Sveitsin alue)
  2. Riksapyörä vanhusten ulkoiluttamiseen
  3. Tuunaa puistosi
  4. Kuljetukset kyliin
  5. Metsäkaltevan pelikenttä pelikuntoon

Kaupunki kiittää kaikkia osbun ideointi- ja äänestysvaiheeseen osallistuneita! Oli ilahduttavaa, miten aktiivisesti kuntalaiset lähtivät tähän ensimmäiseen osallistuvan budjetoinnin suunnitteluun mukaan, hyvin poikkeuksellisesta keväästä huolimatta.

Tarkastele äänijakaumaa, kohteita sekä ehdotusten äänimääriä:  
https://www.ehyvinkaa.fi/osallistuvan-budjetoinnin-aanestystulokset/

Päivitetty 23.4.2020