Paavolan työmaat

Paavolassa on samanaikaisesti kolme työmaata pienellä alueella.   

Hyvinkään Lämpövoima Oy uusii kaukolämpölinjoja Riihimäenkadun varrella ja Tähkäkadulla. Vesihuoltosaneeraus käynnistyy Tähkäkadun ja Jyväkadun varrella elokuun puolivälissä. Oraskatu tehdään kesällä 2025. Paavolatalohankkeen rakennusvaihe käynnistyy heinäkuun alussa viikolla 28. Eri työmaat tulevat aiheuttamaan haittaa alueen asukkaille.

Lämpövoima

Hyvinkään Lämpövoima Oy rakentaa kaukolämpöverkkoa Paavolan alueella tulevan kesän aikana. Työmaa valmistuu kaukolämpötöiden osalta kesän 2024 aikana.

Työmaa voi aiheuttaa poikkeavia liikennejärjestelyjä alueella. Työmaasta vastaava Pääurakoitsija RTA-Yhtiöt järjestää työmaan kohdalle liikenteenohjauksen ja varmistaa kulun työmaan viereisille tonteille tarvittaessa ajosilloilla.

Vesihuoltosaneeraus

Hyvinkään Vesi saneeraa vesihuoltoa Jyvä- ja Tähkäkadulla. Urakassa uusitaan vanhat vesijohdot, jäte- ja hulevesiviemärit, sekä rakennetaan uusia salaojia.

Rakentamisen toteuttaa urakoitsija Lakeuden Maanrakennus Oy. Urakka alkaa elokuun 2024 puo-lessa välissä ja valmistuu marraskuussa 2024. Työmaaliikenne lisää kuorma-autoliikennettä lähi-alueella urakka-aikana. Urakka vaikuttaa myös alueen liikennejärjestelyihin. Urakoitsija tiedottaa työn edetessä alueen muuttuvista liikennejärjestelystä. Saneerattavat alueet viimeistellään vuoden 2025 kesäkaudella.

Paavolatalo - Paavola-hanke

Hyvinkään kaupungin tilakeskus rakennuttaa Paavolatalon Paavolan koulun tontille. Paavolatalo koostuu sekä päiväkodista että liikuntahallista. Lisätietoa Paavolatalohankkeesta löytyy Hyvinkään kaupungin internet-sivuilta: Paavolatalo - Hyvinkään kaupunki (hyvinkaa.fi). Sivustolle päivitetään jatkossakin hankkeen kuulumisia sekä tietoa hankkeen etenemisestä.

Paavolatalohankkeen rakennusvaihe on käynnistymäisillään. Hanke kestää arviolta elokuun 2025 loppuun. Pääurakoitsijana tulee toimimaan YIT Business Premises Oy. Hyvinkään Lämpövoima on jo aloittanut omana hankkeensa kaukolämpölinjojen muutostöistä koulun pihalla ja kevyenliikenteenväylän reunoilla, jotka jäävät työmaa-alueen sisään. Työmaatoimistot ja varastoalueet perustetaan aidattavalle ja osittain työmaa-alueeksi liitettävälle Paavolan urheilukentälle. Urheilukentän alue tulee olemaan suurelta osin työmaa-alueena ainakin alkusyksyn ajan. Kesän aikana tehdään Paavolatalon maan- ja pohjarakennustyöt. Runko nousee syksyn aikana.

Oraskadun päässä oleva yleinen pysäköintialue tulee poistumaan yleisestä käytöstä. Alueesta tulee työmaa-aluetta ja se tullaan aitaamaan. Pysäköintialue tulee jäämään jatkossa päiväkodin henkilökunnan ja liikuntahallin käyttöön. Alueen liikennejärjestelyt tulevat tarkentumaan kesän aikana.

Paavolatalon työmaa tulee aiheuttamaan pientä haittaa ajoneuvoliikenteen, paalutuksen ja liikennejärjestelyiden takia. Työmaaliikenne tapahtuu Oraskadun kautta. Kevyenliikenteenväylä tulee poistumaan käytöstä alla olevaan kuvaan punaisella merkityltä alueelta. Syynä tähän on henkilöturvallisuus työmaaliikenteen risteävyyden takia. Kevyenliikenteen reitit tulla ohjaamaan liikennemerkein kiertotielle.

Ennen koulun syyslukukauden aloitusta tulemme käymään koulun kanssa vielä läpi yhteiset pelisäännöt työmaa-alueen läheisyydessä toimimisesta, liikkumisesta ja koulureiteistä, joita pitkin lapset kulkevat. Koulu tiedottaa oppilaita ja heidän huoltajiaan tästä elokuussa.

kartta alueesta

Päivitetty 5.7.2024