Eläinsuojelu

Eläinsuojelulain tarkoituksena on suojella eläimiä kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta sekä edistää eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua. Eläinten pitoon liittyvät eläinsuojeluvaatimukset löytyvät maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintälainsäädäntö sivuilta, F-Hakemisto. 

Eläinsuojeluvalvonta Hyvinkäällä

Valvontaeläinlääkärin työnkuva:

1. Eläinsuojeluvalvonta sekä neuvonta eläinsuojelukysymyksissä

2. Eläintautivalvonta

Työhön ei kuulu potilastyötä.

Eläinsuojeluilmoituksen teko:

Tehdessänne eläinsuojeluilmoituksen selvittäkää etukäteen eläinten pitopaikan tarkka osoite ja eläinten omistajan nimi.

Ilmoituksen voi tehdä puhelimitse tai sähköpostitse.

 

Yhteydenotot:

Valvontaeläinlääkäri Maria Hietala

Hyvinkään kaupunki   

Ympäristökeskus

Kankurinkatu 4-6, PL 86  

05801 Hyvinkää

puh. 040 842 4894
(parhaiten tavoitettavissa tiistaisin ja keskiviikkoisin)

Virka-ajan ulkopuolella, eläinsuojelullisissa hätätapauksissa, ottakaa ensisijaisesti yhteyttä poliisiin.

 

Valvontaeläinlääkärin tehtäviin ei kuulu:

1. Valvontaeläinlääkäri ei hoida tapauksia joissa eläintenpito tai muu eläimiin liittyvä toiminta aiheuttaa haittaa muille ihmisille.

2. Valvontaeläinlääkäri ei hoida eläinkauppaan tai vastaavaan liittyviä kiistoja.

Tällaisissa tapauksissa tulee olla yhteydessä haitan aiheuttajaan/toiseen osapuoleen ja selvittää asia hänen kanssaan.

Jos eläintenpidosta aiheutuu selviä terveyshaittoja ottakaa yhteyttä terveystarkastajaan.

Jos eläimestä aiheutuu välitöntä vaaraa ihmisille, ottakaa yhteys poliisiin.

Eläinkauppaan liittyvissä kiistakysymyksissä voitte ottaa yhteyttä kuluttaja-asiamieheen.

 

Ammattimainen tai muutoin laajamittainen eläintenpito (ilmoitusvelvollinen toiminta)

Eläinsuojelulain 247/1996 24§:ssä säädetään eläinten ammattimaisesta tai muutoin laajassa mitassa tapahtuvasta seura- ja harrastuseläinten pidosta.

Ilmoitusvelvolliseksi toiminnaksi määritellään koirien, kissojen ja muiden seura- ja harrastuseläinten myyminen, välittäminen, vuokraaminen, kasvattaminen, valmentaminen, kouluttaminen, säilytykseen ja hoitoon ottaminen ja opetuksen antaminen eläinten käytössä.

Eläinsuojeluasetuksessa 396/1996 26§:ssä määritellään toiminnaksi tarkemmin:

1) koirien, kissojen tai muiden seura- ja harrastuseläinten säännöllinen kaupanpitäminen tai välittäminen

2) kun koirien tai kissojen omistajalla tai haltijalla on kasvatettavanaan vähintään kuusi siitosnarttua jotka ovat penikoineet ainakin yhden kerran

3) koirien tai kissojen hoitoon, säilytykseen tai koulutukseen ottaminen jos samanaikaisesti ja säännöllisesti otetaan hoidettavaksi, säilytettäväksi tai koulutettavaksi vähintään kuusi yli viiden kuukauden ikäistä koiraa tai kissaa

4) kun ravi- tai ratsuhevosia tai muita vastaavia seura- tai harrastuseläiminä pidettäviä eläimiä kasvatetaan, vuokrataan, otetaan säilytettäväksi tai hoidettaviksi, valmennettaviksi tai koulutettaviksi tai kun annetaan opetusta mainittujen eläinten käytössä ja käsittelyssä, jos täysikasvuisia eläimiä on yhteensä vähintään kuusi.

5) muu vastaava ammattimainen tai laajamittainen seura- tai harrastuseläinten pito

Toiminnasta on ilmoitettava hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista tai lopettamista tai toiminnan oleellisesti muuttuessa

 

 

 

 

Päivitetty 17.3.2022