Talousmetsien hoitotyöt

 

Talousmetsien hakkuu- ja hoitotyöt kaudella 16.7.2021-30.3.2022

Talousmetsien hakkuut perustuvat elokuussa 2019 hyväksyttyyn metsäsuunnitelmaan. Hakkuutyöt ja puiden myynti toteutetaan pystykaupalla (hakkuuoikeus luovutetaan puunostajalle).

Hakkuukohteet sijaitsevat 1) Hausjärven Monnissa, 2) Myllykylässä ja 3) Rantakulmalla. Leimikoiden metsikkökuviot on merkitty ao. kartoille oransilla reunaviivalla.

Monnin ja Rajaojan leimikoissa on uudistettavia vanhoja kuusikoita, joissa varsinkin Monnin osalta puusto on jo kärsinyt myrsky- sekä hyönteistuhoista. Ilmaston lämpenemisen myötä metsätuhot lisääntyvät ja ensimmäisenä vaaravyöhykkeellä ovat tällaiset yhden puulajin vanhat kuusikot, joissa kasvu on vähäistä. Pääosa Rajaojan hakkuista on kuitenkin ylitiheiden nuorten metsien kunnostushakkuita. Myllykylässä toteutettavat hakkuut ovat kaikki kasvatushakkuita. Kaikkiaan hakkuiden pinta-ala on 30 hehtaaria ja tästä 7,5 ha on uudistushakkuita.

Myytävää ainespuuta pystyleimikoista kertyy yhteensä noin 5 500 kuutiometriä. Yhteensä kaikista kaupungin seuraavan hakkuukauden leimikoista kertyy ainespuuta 7 800 kuutiometriä, joka vastaa noin puolta kaikkien Hyvinkään kaupungin omistamien metsien (pl. luonnonsuojelualueet) vuotuisesta kasvusta. Metsien varovainen käsittely ja vähäinen uudistaminen johtavat metsien ikääntymiseen, mutta toisaalta puustopääoman kasvuun.

Puukaupat kilpailutettiin ja sen perusteella hakkuut tekee ja puut ostaa Monnin ja Myllykylän osalta Koskisen Oy (Koskitukki) sekä Rajaojan osalta Neova Oy (Vapo).

Monni

Talousmetsien hoitotyökartta 2021 - Monni

Myllykylä

Talousmetsien hoitotyökartta 2021 - Myllykylä

Rajaoja

Talousmetsien hoitotyökartta 2021 - Rajaoja

Päivitetty 4.8.2021