Taajamametsien hoitotyöt

 

Taajamametsien hakkuu- ja hoitotyöt kaudella 16.7.2021-15.7.2022

Metsätöitä tehdään Golfkentän - Kulomäen ja Sveitsin Läntisen yhdystien ja Talvisillan, Kalevankadun - Eteläisen kehäkadun, Veikkarin – Kittelän alueilla. Hakkuukohteet on merkitty alla oleville väri-infra ilmakuville oranssilla kuviorajauksella.

Nyt valituksi tulleet metsäkuviot ovat pääasiassa nuoria tai keski-ikäisiä ylitiheitä ja/tai pusikoituneita puistometsiä sekä kadunvarsia. Näitä on harvennettava ja siistittävä, jotta puuston elinvoimaisuus sekä kasvu pysyvät hyvinä ja metsien virkistyskäyttöarvo paranee. Paikoin on myös poistettava ränsistynyttä ja järeää puustoa.

Käsiteltävien metsikkökuvioiden yhteispinta-ala on 36 hehtaaria, mikä on noin 7,5 % metsäsuunnitelman mukaisista, kymmenvuotiskaudelle suunniteltujen hakkuiden pinta-alasta.

Em. hakkuiden lisäksi puuta kertyy jonkin verran Sveitsinpuiston luonnonsuojelualueen luonnonhoitotöistä ja kunnallisteknisen rakentamisen ns. työmaahakkuista.

Hakkuiden arvioitu puutavarakertymä ainespuiden osalta 2310 kuutiometriä ja energiapuiden (hakkuutähteet ja rangat) 2800 kuutiometriä.

Taajamametsien puut ja hakkuutähteet on myyty Hakevuori Oy:lle.

Taajamametsien hakkuutyöt toteuttaa sopimusurakoitsija Tmi Mauri Sipola.

Puistometsissä ei tehdä metsätöitä lintujen pesimäaikana 1.4.-15.7. Rauhoitusaikana voidaan kuitenkin tehdä välttämättömiä rakentamiseen liittyviä työmaahakkuita.

Golf alue – Kulomäki - Sveitsi

Taajamametsien hoitotyökartta 2021 Golfin alue - Sveitsi

Läntinen yhdystie - Talvisilta

Taajamametsien hoitotyökartta 2021 - Talvisilta

Kalevankatu – Eteläinen kehäkatu

Taajamametsien hoitotyökartta 2021 - Kalevankatu Eteläinen Kehäkatu

Veikkari – Kittelä

Taajamametsien hoitotyökartta 2021 - Veikkari - Kittelä

Päivitetty 4.8.2021