Taajamametsien hoitotyöt

Taajamametsien hakkuu- ja hoitotöitä tehdään kaupungin alueella kaudella 2023-2024. Katso tarkemmat työalueet.

Taajamametsien hakkuu- ja hoitotyöt kaudella 2023-2024

Huom! Taajamametsistä talvikaudella 2023-2024 hakattua energiapuutavaraa (risuja ja oksia, joitakin runkopuita) haketetaan hakkurilla energiahakkeeksi heinäkuussa 2024. Hakettamisesta voi aiheutua tilapäisesti  kovaakin ääntä. Hakettamista tehdään päiväsaikaan. Pahoittelemme työstä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa!

Taajamametsien hakkuu ja hoitotöitä tehdään kaudella 2023-2024

  • Tehtaansuon alueella
  • Tanssikallion alueella
  • Tapainlinnan alueella
  • Pavinmäen alueella
  • Martin alueilla 
  • Veikkarissa.

Työt aloitetaan lokakuussa 2023 Tehtaansuon alueelta. Siitä edetään kohti Marttia ja päärataa.

Veikkarin alueella töitä tehdään kevätkaudella 2024. 

Taajamametsien hoitotöitä voidaan tehdä maaliskuun loppuun 2024. Tämän jälkeen alkaa lintujen pesimäajan rauhoitus. Töitä voidaan jatkaa tarvittaessa elokuussa 2024.

Kohteet perustuvat 2019 hyväksyttyyn metsäsuunnitelmaan sekä teknisen lautakunnan elokuussa 2023 tekemään päätökseen.

Miksi metsiköitä hoidetaan

Työkohteina olevat metsikkökuviot ovat pääasiassa nuoria tai keski-ikäisiä ylitiheitä ja/ tai pusikoituneita puistometsiä sekä kadunvarsia.

Kohteita harvennetaan ja siistitään, jotta puuston elinvoimaisuus sekä kasvu pysyvät hyvinä. Samalla metsien virkistyskäyttöarvo paranee.

Paikoin poistetaan myös ränsistynyttä ja järeää puustoa. Esimerkiksi Martin ulkoilupuiston alueelta Juurakonkierron läheisyydestä poistetaan pystyyn kuivuneita kuusia. 

Käsiteltävien metsikkökuvioiden yhteispinta-ala on noin 43 hehtaaria.

Työkohteet

Alla olevissa kartoissa on esitetty vihreällä värillä kauden 2023-2024 työkohteet.

Taajamametsänhoito_2023_2024_kohdekartta_Martti.png

Taajamametsänhoito_2023_2024_kohdekartta_Veikkari.png-

Päivitetty 5.7.2024