Kysely Paavolassa asuville

Osana Paavola-hanketta Metropolia ammattikorkeakoulun opiskelijat keräsivät tietoa alueella asuvien omista ajatuksista ja toiveista Paavolan kehittämiseen.


Metropolia ammattikorkeakoulun maanmittaustekniikan opiskelijat tutkivat syksyn 2023 aikana harjoitustyönään Paavolan aluetta ja ideoivat alueen maankäyttöä. Työ oli osa Paavola-hanketta.

Opiskelijat toivoivat tietoa Paavolassa asuvien omista ajatuksista ja toiveista alueen kehittämiseen. Opiskelijoiden pohdintojen pohjalta laadittiin kysely, joka oli avoinna 28.9.-28.10.2023. Vastauksia saatiin yhteensä 120 kpl. Kyselyyn vastanneiden kesken arvottiin 5 lahjakorttia päivittäistavarakauppaan.

Vastausten perusteella laadittiin esitys, jossa käydään läpi vastauksista nousseet suosituimmat teemat.

Kyselyn vastaukset

Paavolan maankäytön kehittäminen -kyselyn tulokset.

1. Kuinka pitkään olet asunut Paavolassa?

Kaavio: Kuinka pitkään olet asunut Paavolassa?

2. Mikä on saanut sinut jäämään Paavolaan?

 • metsä / luonto
 • lenkkipolut / maastot / liikunta
 • koulu / päiväkoti
 • kauppa
 • rauhallisuus.

3. Mikä on mielestäsi parasta Paavolassa?

 • metsä / luonto
 • lenkkipolut / maastot / liikunta
 • koulu / päiväkoti
 • kauppa
 • lyhyt matka keskustaan.

4. Miten tuo paras ominaisuus saadaan säilymään tai miten sitä voidaan vielä parantaa?

 • metsien / puiden säilyttäminen / lisääminen
 • lähiliikuntapaikkojen ylläpito / lisääminen
 • palveluiden säilyttäminen / lisääminen
 • väljyyden säilyttäminen.

5. Mitkä alueen rakennukset olisi hyvä säilyttää ja kunnostaa?

 • vanhainkoti ympäristöineen
 • Jussilankadun päiväkoti
 • koulu
 • kauppa
 • seurakuntakeskus.

6. Mistä alueen rakennuksista voitaisiin mielestäsi luopua?

 • liikuntasali
 • kaupparakennus
 • koulurakennus.

7. Tuntuuko Paavola turvalliselta asuinalueelta?

Kaavio: Tuntuuko Paavola turvalliselta paikalta asua?

8. Millä tavalla kuljet alueella olevaan kauppaan, päiväkotiin, kouluun?

Kaavio: Millä kuljet kauppaan, päiväkotiin, kouluun?

9. Tulisiko alueen sisäisiä kulkuyhteyksiä kehittää ja miten?

 • bussiyhteyden säilyttäminen / parantaminen
 • kevyen liikenteen viihtyisyyden lisäys
 • ei tarvetta.

10. Puuttuuko Paavolasta palveluita?

Kaavio: Puuttuuko Paavolasta palveluita?

11. Mitä toimintoja tai millaisia asuntoja alueelle tulisi lisätä?

Kaavio: Mitä toimintoja tai millaisia asuntoja alueelle tulisi lisätä?

12. Urheilukentän pohjoispuolella on vanhan kunnalliskodin korttelialue rakennuksineen ja pihoineen. Missä käytössä tämä alue mielestäsi voisi olla tulevaisuudessa?

 • yhteisöllinen toiminta
 • palveluasuminen
 • palvelut
 • virkistysalue.

13. Jos muuttaisit muualle, niin miksi?

 • (keskustaan) palveluiden äärelle
 • asumismuoto / elämäntilanne.

Johtopäätökset

Kyselyn vastauksista nousi esiin myönteisiä asioita Paavolasta:

 • väljyys
 • rauhallisuus
 • vihreys / luonto
 • liikuntamahdollisuudet
 • koulu / päiväkoti
 • lähikauppa
 • lyhyet etäisyydet
 • hyvät kulkuyhteydet.

Paavolaan toivottiin:

 • lisää palveluita
 • lisää toimintoja
 • rakennusten ylläpitoa.

Kiitos kaikille vastaajille!

Muraali Paavolassa.

Päivitetty 14.3.2024