Tapahtuma

Kuva havainnekuva ajoneuvoliikenteeltä suljetusta Hämeenkadusta

Elävä Hämeenkatu oli hyvinkääläinen tapahtuma Hyvinkään aitiopaikalla. Tapahtumia kadulle tuottivat niin Hyvinkään kaupunki kuin lukuisat paikalliset liikkeenharjoittajat, pienyrittäjät, kulttuuripalvelut ja yhdistyksetkin.

Ykköskorttelin eteen avautui tapahtumakatu, jolla yritykset, yhdistykset ja kulttuuripalvelut voivat laajentaa toimintaansa liiketilojensa eteen tai kaupungilta vuokrattaviin tapahtumakontteihin. Kontit avattiin Ykköskorttelia kohti ja samalla ne rajasivat tapahtumakadun bussikaistasta. Kontit täyttyivät kymmenen päivän ajaksi työpajoilla, näyttelyillä, ruokakojuilla ja pop up -myymälöillä sekä muulla oheistoiminnalla.

Koska Elävä Hämeenkatu oli kaupungin järjestämä kokeilu, tapahtumaan osallistuvilta ei peritty alueiden käyttömaksua ja kaupunki hoiti julkista tilaa koskevat lupamenettelyt 18.—27.8.2015 välisenä aikana pidettäviltä toiminnoilta. Elintarvikkeiden myyntiä varten toimijoilta tarvittiin erillinen ilmoitus.

Teräskontit olivat sisämitoiltaan 2,3 x 5,9 metrin kokoisia ja korkeudeltaan 2,3 metriä. Niissä oli ovet yhdellä pitkällä ja yhdellä lyhyellä sivulla, ja kontin vuokraaja sai sisätilan lisäksi käyttää kolmen metrin levyistä aluetta pitkän sivun edestä. Kontteja sai vuokrata haluamakseen ajanjaksoksi 20 euron vuorokausihintaan. Viidelle päivälle vuokra oli 60 euroa ja koko kymmenen päivän ajalle 100 euroa. Kontteihin sai sähköt, ja ne voitiin lukita yöksi. Lukkojen hankinta ja lukitseminen oli kontteja vuokraavien toimijoiden vastuulla, eikä kaupunki vastannut omaisuuteen kohdistuvasta vahingosta. Vettä konteissa ei ollut. Kontteja oli noin 10 kappaletta ja ne pyrittiin pitämään avoinna vähintään klo 12—20. Etusijalla olivat toimijat, jotka varasivat kontin koko päiväksi, mutta myös lyhyemmät jaksot olivat mahdollisia.

Päivitetty 28.4.2016