Kehittyvä kaupunkikeskusta

Hankkeen tavoitteet

Keskustamme on Hyvinkään käyntikortti ja tärkeä vetovoimatekijä.

Turvaamme Hyvinkään elinvoimaisuuden kehittämällä kaupungin keskustaa yhdessä asukkaiden, keskustassa kävijöiden, yritysten, yhdistysten ja muiden alueen toimijoiden kanssa.

Luomme edellytykset elävälle ja viihtyisälle kaupunkiympäristölle, monipuoliselle työpaikka- ja asumistarjonnalle ja houkuttelevien investointikohteiden syntymiselle suunnitelmallisella, jatkuvalla kehittämistyöllä.

Varmistamme keskustan ja palveluiden saavutettavuuden huolehtimalla sujuvasta ja turvallisesta

liikkumisesta ja pysäköintimahdollisuuksista kaikille liikennemuodoille mukaan lukien ajoneuvoliikenteen, laadukkaat pyöräily- ja kävelyreitit ja –olosuhteet ja liikenteen matkaketjut.

Toteutus ja aikataulu

Klikkaamalla kuvaa näet sen vieläkin suurempana.

 

kehittyvä kaupunkikeskusta

Päivitetty 20.10.2022