Kuulutukset

Kuulutuksia ja ilmoituksia julkaistaan pääasiallisesti Hyvinkään kaupungin internet-sivustoilla. Lain sitä edellyttäessä tai tarpeen vaatiessa, julkaistaan kuulutus tai ilmoitus myös sanomalehdessä.

Alta löydät linkit kahdesta eri paikasta löytyviin kuulutuksiin, sillä rakennusvalvonnan julkipanot löytyvät Lupapisteestä ja muut kaupungin järjestelmästä. 

>> Lue lisää