Kuulutukset

Kuulutuksia ja ilmoituksia julkaistaan pääasiallisesti Hyvinkään kaupungin internet-sivustoilla. Lain sitä edellyttäessä tai tarpeen vaatiessa, julkaistaan kuulutus tai ilmoitus myös sanomalehdessä.

Alta löydät linkit kahdesta eri paikasta löytyviin kuulutuksiin, sillä rakennusvalvonnan julkipanot löytyvät Lupapisteestä ja muut kaupungin järjestelmästä. 

Ohjelmaa päivitetään 27.12.2021. Päivitys aiheuttaa käyttökatkon, joka kestänee koko päivän.

>> Lue lisää