Kurkkaa kaupungin työntekijöiden arkeen

Ihana aamu! Saan tänäänkin aloittaa työpäiväni lasten parissa, aloittaa puheterapeutti Taina Olkinuora bloginsa.

Ihana aamu! Saan tänäänkin aloittaa työpäiväni lasten parissa. Pyöräilen työmatkan kaupungin keskustan läpi kohti yhtä päiväkodeistamme. Pyörän tarakka on täynnä kasseja, joista pilkistää puheterapeutin työvälineistöä.

Kokoonnumme toista kertaa viiden lapsen ryhmällä. Mukana on myös ryhmän varhaiskasvatuksen opettaja. Hän pääsee havainnoimaan sekä lapsia että puheterapeutin toimintatapoja, ja oppimaan uusia menetelmiä ja keinoja tukea lasten kielellisten taitojen kehitystä. Tänään tapaamisen tavoitteena on vahvistaa ja kasvattaa sanavarastoa, tukea lasten omaa ilmaisua kuvien tuella sekä iloita vuorovaikutuksesta ja onnistumisista. Leikeissämme on keijuja, peikkoja, saippuakuplia, tanssia, piiloutumista. Ja paljon naurua!

Pienryhmätapaamisen jälkeen ehdin vielä mukaan metsäretkelle. Ideoin ja näytän esimerkkejä eli mallitan, miten ulkoillessakin voi tukea suun motoriikan kehitystä vaikkapa kielellä naksutellen. Ryhmässä useammalla lapsella on haasteita artikulaatiossa, joten pienillä kaikille lapsille sopivilla harjoituksilla tuemme ennen kaikkea lasten tietoisuuden kehitystä omien kasvojen lihasten toiminnasta ja suun alueen käyttämisestä. Naksuttelemalla kielellä vahvistamme suun alueen lihaksia, haemme kielen laajempaa liikerataa kohti suulakea, tuemme tuntoaistimusta suulaen alueella ja jopa venytämme suun pohjan kudoksia.

Metsässä leikimme parin lapsen kanssa myös piilosta. Kommunikoinnin tukena meillä on kuvataulu, jonka avulla voimme suunnitella ja kertoa leikkimme etenemistä. Piiloon voi mennä vaikkapa suuren kiven taakse, paksun puunrungon alle tai tiheän pensaan sisään. Kaikesta tästä tekemisestä meillä riittää runsain mitoin juteltavaa ja puheterapeutti on tyytyväinen, miten monta kertaa käytämme erilaisia vaikeita ja uusia käsitteitä.

Retken jälkeen onkin jo valtava nälkä. Jään tänään seuraamaan ryhmän ruokailua, sillä eräs vanhempi on tuonut keskustelussa esille huoltaan lapsensa syömisen taidoista. Havaintojeni perusteella ohjaan ryhmän aikuisia kiinnittämään huomiota tiettyihin asioihin ja tarvittaessa voimme pohtia lisää lapsen yksilöllisiä tuen tarpeita. Opettaja välittää ajatukseni myös lapsen vanhemmalle.

Iltapäivällä meillä on Kasvun ja oppimisen tuen tiimin kokous. Teemme kukin tahoillamme itsenäistä konsultoivaa työtä, joten säännölliset kohtaamiset tiimin kanssa ovat tärkeitä. Ajankohtaisten tiedotusasioiden lisäksi teemme katsausta varhaiskasvatuksen lakiuudistuksen myötä muuttuneeseen lapsen tuen järjestämiseen ja sen toteutumiseen päiväkodeissamme.

Olen puheterapeutti Taina Olkinuora ja työskentelen varhaiskasvatuksen yhteisöllisenä puheterapeuttina. Edellä oleva kuvaus syyskuisesta päivästä on pieni viipale työarkeani. Työni on hyvin vaihtelevaa, kahta samanlaista työpäivää ei eteeni satu.

Toimeni varhaiskasvatuksen yhteisöllisenä puheterapeuttina perustettiin Hyvinkäälle maaliskuussa 2007, joten työvuosia sekä vuosien tuomia käänteitä on työssäni riittänyt. Toimi oli silloin, ja on edelleen, harvinaisuus suomalaisessa palvelujärjestelmässä. Muualla ei vastaavaa työnkuvaa ole. Meillä Hyvinkään varhaiskasvatuksessa kokemukset konsultoivaa ja ohjauksellista työtä tekevän puheterapeutin työstä ovat kuitenkin erittäin hyviä. Työssäni kierrän kaikissa Hyvinkään päiväkodeissa ohjaamassa, konsultoimassa ja kouluttamassa päiväkotien henkilökuntaa vuorovaikutukseen, kieleen ja kommunikointiin liittyvissä asioissa. Puheterapeutin kanssa voidaan työskennellä esimerkiksi silloin, kun tarvitaan näkökulman laajentamista ja asiantuntemusta

  • vuorovaikutukseen ja kommunikointikykyyn
  • kielen kehitykseen ja sen haasteisiin
  • puhemotoriikan ja artikulaation pulmiin
  • syömisen ja nielemisen taitoihin
  • puhetta tukevaan ja korvaavaan kommunikointiin
  • änkytykseen tai äänen ongelmiin
  • vuorovaikutus- ja kommunikointiympäristön kehittämiseen

Työvuosieni aikana olen huomannut, että puheterapeutin aktiivinen läsnäolo arjen moninaisissa tilanteissa, tiedon jakaminen ja tasavertaisen yhteistyösuhteen luominen mahdollistavat lasten tarvitseman tuen suunnittelun ja järjestämisen jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Olen iloinen ja ylpeä, että työni kautta olen saanut olla mukana varhaiskasvatuksen kehittämisessä ja uusien moniammatillisten toimintatapojen luomisessa. Toteuttamamme yhteisöllinen työote, ennaltaehkäisevät toimintatavat sekä varhaisen tuen järjestäminen ovat sekä puheterapian että varhaiskasvatuksen viitekehyksessä äärimmäisen ajankohtaisia nyt, kun palveluita suunnitellaan, kehitetään ja järjestetään kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyönä.

Taina Olkinuora
Puheterapeutti

Kuvassa Taina Olkinuora

>> Aiemmat blogikirjoitukset löydä täältä

Päivitetty 12.10.2022