Kurkkaa kaupungin työntekijöiden arkeen

Saamme tällä kertaa kurkistaa ympäristötoimenjohtaja Mika Lavian päivään, kun hän blogikirjoituksessaan siitä kertoo.

Olen Mika Lavia ja työskentelen ympäristötoimenjohtajana kaupungin Ympäristökeskuksessa. Ympäristökeskus huolehtii kaupungin rakennusvalvonta-, ympäristönsuojelu- ja luonnonsuojelu-, asuntotoimen-, ympäristöterveydenhuoltopalveluista viranomaistehtävineen yhtensä 26 ammattilaisen voimin. Asiantunteva henkilöstömme auttaa esimerkiksi silloin, kun suunnittelet talon rakentamista, havaitset ympäristössä pilaantumista tai roskaantumista, epäilet elintarvikkeiden tai talousveden laatua tai vaikka lemmikkisi on sairastunut.

Minun työni sisältää paljon erilaisia hallinnollisia tehtäviä kuten talous- ja henkilöstöasioita, kokouksia, suunnittelua ja yhteistyötä laajasti niin kaupungin omien toimijoiden kuin muidenkin sidosryhmien kanssa. Ympäristötilan seurantaan ja ympäristönsuojelun edistämiseen liittyvät käytännön tehtävät virkistävät työpäivääni hallinnollisten tehtävien lomassa.

Tätä kirjoittaessa on vuoden 2023 suunnittelu kiihkeimmillään: mitä tavoitteita yksikkömme asettavat itselleen, mitä kehityshankkeita edistämme, miten saamme talouden realiteetit, lainsäädännölliset ja hallinnolliset muutokset sekä asiakkaiden ja henkilöstön toiveet sovitettua tulevanakin vuonna yhteen. Voi sanoa, että syksy on vuoden kiireellisintä aikaa. 

Kestävän kehityksen ja erityisesti ekologisen kestävyyden edistämiseen liittyvät kysymykset ovat olleet vahvasti esillä kuluneen vuoden aikana. Kaupungin strategityön eli Pelikirjan päivityksen taustalla on laadittu Hyvinkään ympäristöohjelmaa vuosille 2023-2027. Ohjelma hyväksyttiin ennen juhannusta. Ympäristöohjelman viitoittamin toimenpitein tullaan laittamaan täytäntöön kaupungin Pelikirjan kestävän kehityksen tukipilarin tavoitteita. Ympäristökeskuksen vastuulla on mm. kaupungin ilmastotoimien seuranta.

Ympäristöön, ympäristöterveyteen, rakennettuun ympäristöön, luontoon ja ilmastoon kytkeytyvät asiat ovat milloin syy, milloin seuraus. Ne eivät välitä toimialarajoista, kuntarajoista eivätkä aina valtakunnallisista rajajoistakaan. Sen olemme saaneet tänä kuluneena vuonna tuta monilla eri tavoin. Energian hinta on tällä hetkellä pilvissä, rakentamisen kustannukset ovat nousseet, terveysturvallisuus on korostunut arjessamme, sota ja sään ääri-ilmiöt näkyvät päivittäin tiedotusvälineissä.

Mihin olemmekaan menossa tässä maailman myllerryksessä? Onneksi täällä Hyvinkäällä olemme siinä mielessä etuoikeutettuja, että meillä on rauhaa ja turvallisuutta, hyvää hallintoa ja yhteistyötä, puhdasta vettä ja upea lähiluontokin. YK:n Agenda2030 kestävän kehityksen toimintaohjelman tavoitteista moni on Hyvinkäällä ja Suomessa hyvällä tolalla. Tästä huolimatta meille kaikille hyvinkääläisille riittää kyllä tekemistä paremman tulevaisuuden rakentamiseksi.

Mika Lavia, ympäristötoimenjohtaja

Mika Lavia
Kuva: Vesa Keinonen

>> Aiemmat blogikirjoitukset löydä täältä

Päivitetty 27.9.2022