Kurkkaa kaupungin työntekijöiden arkeen

Mukavien työkavereiden ansiosta työpaikalle on mukava tulla joka aamu, kertoo maanmittausinsinööri Jari Nukala.

Olen Jari Nukala ja työskentelen maanmittausinsinöörinä Tonttipalvelut-yksikössä, työpiste sijaitsee kaupungintalolla.

Tonttipalvelut huolehtii maanhankinnasta, maanluovutuksesta ja maankäyttösopimusten tekemisestä, asemakaava-alueiden kiinteistötoimituksista, kiinteistörekisterin sekä maaomaisuus- ja vuokrarekistereiden ylläpidosta, asemakaavan pohjakartasta sekä osoiteasioista sekä nyt myös vuodenvaihteen jälkeen paikkatietoasioista kun paikkatietopalvelun osaavat ammattilaiset integroitiin mukaan osaksi tonttipalveluita.

Aloitin työni Hyvinkään kaupungin palveluksessa kesällä 2001 ja nyt reilut kaksikymmentävuotta myöhemmin voidaan todeta ”junan tuoman” oululaisen jo hyvin pitkälti hyvinkääläistyneen, joskin suosikkijääkiekkojoukkuetta ei tietenkään vaihdeta toiseksi.

Työnkuvaani kuuluu toimitusinsinöörin tehtävät (pääasiassa tonttien sekä katu- ja puistoalueiden lohkomistoimituksia), tonttijakojen laatimista, maaomaisuusrekisterin ylläpitoa sekä osoiteasioita. Monet työtehtävät liittyvät ns. yhdyskuntarakentamisen prosessiin ja asioiden ratkaisemiseksi tarvitaan yhteistyötä eri tahojen kesken ja kaupungin organisaatiossa keskeisiä yhteistyötahoja ovat mm. kaavoitus, kuntatekniikka, rakennusvalvonta sekä mittauspalvelut.

Kirjoitushetkellä vuotta 2024 on eletty muutama viikko ja alkuvuodesta on työn alla ollut mm. kaupungin uuden hallintosäännön (voimaantulo 1.2.2024) sovittaminen prosesseihin. Katu- ja puistoalueita on rekisteröity alkuvuodesta useita, talviaikana on yleensä enemmän aikaa näille toimituksille, joita kutsutaan yleisen alueen lohkomisiksi. Lisäksi alkuvuoden tehtäviin liittyy edellisvuoden prosesseihin liittyviä tilastointeja. Paljon työajasta menee asiakaspalveluun, erityisesti sähköposti on tärkeässä roolissa. Osaan kysymyksistä pystyy vastaamaan nopeasti, osaan kysymyksiin täytyy poimia tietoja eri lähteistä ennen kuin pystyy antamaan vastauksen.

Pidän työstäni sen monipuolisuuden ja haastavuuden vuoksi, kahta samanlaista työpäivää ei varmaan tule eteen. Mukavien työkavereiden ansiosta työpaikalle on mukava tulla joka aamu ja hyvä ilmapiiri omassa työyksikössä auttaa myös työssäjaksamisessa.

Haastavinta työssä on jatkuvasti muuttuvat lait ja säädökset, jotka ohjaavat keskeisiä prosesseja. Lisäksi vaatimukset ICT-ympäristön osalta kasvavat jatkuvasti ja digitalisaatio aiheuttaa muutoksia toimintatapoihin. Nopeasti muuttuvat tilanteet maailmalla heijastuvat myös meidän työhömme ja niiden aiheuttamat muutokset täytyy aina huomioida. Resurssipula henkilöstössä on kuormittanut yksikköämme jo tovin aikaa, mutta ihan piakkoin saamme helpotusta asiaan kun uusi Tonttipäällikkö aloittaa työt meillä tammikuun lopussa.

Tästä on kiva ponnistaa kohti kevättä, pian on jälleen ulkona valoisaa aamulla töihin tullessa sekä töistä kotiin lähtiessä.

Terveisin
Jari Nukala

Jari Nukala

Päivitetty 5.2.2024