Kurkkaa kaupungin työntekijöiden arkeen

Liikennesuunnittelija Milla Virtanen kertoo, että työn monipuolisuus on se, mistä työssäni pidän. On myös hienoa päästä vaikuttamaan kaupungin kehittämiseen ja olemaan osa osaavaa joukkoa.


"Tervetuloa alalle, jossa kaikki ihmiset ovat tämän alan asiantuntijoita!” Näin totesi minulle ensimmäisenä opiskeluvuotenani opettajani, kun aloitin liikennealan insinööriopinnot Hämeen ammattikorkeakoulussa. Tämä lausahdus on hyvin kuvaava ja pitää paikkansa, sen olen saanut todeta jo tähänastisten työvuosieni aikana liikenteen ja liikennesuunnittelun parissa.

Olen Milla Virtanen ja työskentelen Hyvinkään kaupungin kunnallistekniikan suunnittelussa  liikennesuunnittelun tiimissä liikennesuunnittelijana. Tiimiin kuuluu lisäkseni liikenneinsinööri, ja tällä pienellä resurssilla olemme monessa mukana. Työskentelen pääsääntöisesti kaupungintalolla, mutta työn olennaisena osana ovat myös maastokatselmukset ja erilaiset palaverit, jotka tuovat työhön liikkuvuutta.

Työhöni kuuluvat monipuolisesti erilaiset liikenteeseen ja liikenteen suunnitteluun liittyvät tehtävät. Liikenteenohjauksen suunnittelu on olennainen osa työtä ja työllistää monessa mittakaavassa: yhtenä hetkenä laaditaan kokonaiselle katujaksolle liikenteenohjaussuunnitelmaa ja toisena pohditaan yksittäisen liikennemerkin muutosta ja sen vaikutusta vallitsevaan liikenneympäristöön. Liikennesuunnittelu on myös vuorovaikutustyötä ja asiakaspalvelua. Kuten opettajani lausahduksesta voi päätellä, liikenne on osa meidän jokaisen arkipäivää, joten liikenteeseen liittyvät asiat ja muutokset herättävät keskustelua ja tunteita.

Liikennesuunnittelijan yksi tärkeimmistä taidoista on kyky perustella ratkaisunsa. Yksittäinenkin liikennemerkin muuttaminen voi vaikuttaa merkittävästi alueen liikenteellisiin olosuhteisiin, joten muutoksen tulee olla harkittu ja perusteltu.

Vastaanotamme liikennesuunnittelussa päivittäin kuntalaisilta tulleita palautteita ja yhteydenottoja. Palautteita tulee laidasta laitaan ja ne voivat liittyä yksittäisistä liikennemerkeistä laajempiin liikenneolosuhteita koskeviin pohdintoihin. Yksittäisiä liikennemerkkimuutoksia on helpompi toteuttaa, joskin nekin vaativat suunnittelua ja harkintaa. Jotkin kehitysehdotukset taas edellyttävät liikenneympäristöön vaikuttamista laajemmassa mittakaavassa, mikä taas vaatii pitkällisempää suunnittelua ja eri toimijoiden välistä yhteistyötä.

Olennaisena osana liikennesuunnittelua ovat myös erilaiset selvitykset, mittaukset ja analyysit. Jotta suunnitteluratkaisuja voidaan tehdä, tulee olla ymmärrys liikenteen nykytilasta, liikennemääristä, liikenteen suuntautumisesta ja koostumuksesta sekä ajonopeuksista. Tällaiset asiat eivät välttämättä näy ulkopuolelle, mutta ne ovat osa päivittäistä työtä. Myös erilaisissa työryhmissä toimiminen kuuluu työhöni. Toimin kaupungin liikenneturvallisuustyöryhmän sihteerinä ja olen mukana muun muassa kaupungin ekotukiryhmässä.

Osana toimintaa ovat erilaiset kampanjat ja liikkumisen ohjaukseen liittyvät tehtävät, jolloin tiedottaminen ja koordinointi ovat osa työtä. Toukokuussa esimerkiksi vietettiin valtakunnallista pyöräilyviikkoa ja siihen liittyen järjestimme pääkirjastossa pyöräilyaiheisen näyttelyn, jossa oli jaossa uusia pyöräilykarttoja sekä tietoa pyöräilyn liikennesäännöistä ja liikenneturvallisuudesta. Ajankohtaisia hankkeita ovat tällä hetkellä muun muassa Kalevankadun, Kravunarkunkadun ja Metsämutilantien kiertoliittymän yleissuunnittelu, automaattisen nopeusvalvonnan hankeselvitys sekä nopeusnäyttötaulujen asentaminen Hyvinkään Kytäjälle ja Kaukasiin.

Työlista on siis monipuolinen ja runsas, mutta juuri työn monipuolisuus on se, mistä työssäni pidän. On myös hienoa päästä vaikuttamaan kaupungin kehittämiseen ja olemaan osa osaavaa joukkoa. Työn parhaita puolia on ehdottomasti myös hyvät työkaverit, joilta saa aina apua. Yksinään ei tarvitse jäädä haastavia asioita pohtimaan.

Toivotan kaikille rentouttavaa ja turvallista kesää!

Milla Virtanen
liikennesuunnittelija

Milla Virtanen


>> Aiemmat blogikirjoitukset löydä täältä

Päivitetty 14.7.2023