Kurkkaa kaupungin työntekijöiden arkeen

Voiko tärkeämpää ja merkityksellisempää työtä olla kuin työ varhaiskasvatuksessa, lasten parissa, toteaa varhaiskasvatuksen johtaja Eila Rapala.


Voiko työstään saada aidompaa ja rehellisempää palautetta, kuin mitä lapselta voi saada.

Lapsen hyvinvointi, kasvu ja oppiminen sekä nauru ja ilo saa jokaisen hyvälle mielelle. On siis todella tärkeää, että työtä lasten parissa ja lasten kanssa arvostetaan ja siihen panostetaan. Viime vuodet ovat olleet hyvin erilaisia, poikkeavia ja kaiken kaikkiaan haasteellisia meille kaikille. Varhaiskasvatuksen johtajana toivoisinkin, että varhaiskasvatuksen henkilöstö voisi keskittyä työssään niihin perustehtäviin ja tavoitteisiin, joita työlle ja työtehtävälle on määritelty.

Varhaiskasvatuksessa on eletty todella muutosrikasta aikaa niin valtakunnallisesti kuin paikallisesti. Varhaiskasvatussuunnitelma päivitettiin, varhaiskasvatus lakiin kirjattiin lapsen oikeus varhaiskasvatuksessa annettavaan tukeen ja perhevapaauudistus astui voimaan syksyllä 2022. Syksyllä uudistettiin myös varhaiskasvatuksen sopimuspäiviin perustuva palveluvalikko hoitoaikaperusteiseksi ja otettiin käyttöön uusi varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmä.

Menneet vuodet ovat haasteistaan huolimatta olleet myös opettavaisia. Varhaiskasvatuksessa käytetään entistä enemmän ja monipuolisemmin hyväksi digitaalisia vaihtoehtoja ja menetelmiä. Lisäksi meillä on käynnissä myös ennätysmäärä erilaisia valtion erityisavustuksella toteutettavia hankkeita, joista esim. ”Mun Hyvinkääni-hanke” muistuttaa kulttuurin merkityksestä. Muista hankkeista voi lukea tarkemmin os. Hankkeet - Hyvinkään kaupunki (hyvinkaa.fi)

Hyvinkään varhaiskasvatuksen suurin haaste liittyy henkilöstön saatavuuteen. Mm. koronasta johtuvia poissaoloja on paljon, ja samaan aikaan varhaiskasvatus työnä tuntuu houkuttelevan entistä pienempää joukkoa ihmisiä. Varhaiskasvatuspalvelut on pyrkinyt omalta osaltaan panostamaan työyhteisöjen toimivuuteen mm. varahenkilöjärjestelmää vahvistamalla, työergonomiaan panostamalla, osaamisen kehittämistä tukemalla sekä rekrytointia ja perehdytystä kehittämällä. Paikalliset mahdollisuudet henkilöstön saatavuuden turvaamiseen ja palkkauksen kehittämiseen ovat rajalliset.

Muutoksia on luvassa myös vuodelle 2023. Maaliskuussa varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulorajat muuttuvat, jolloin entistä useamman huoltajan asiakasmaksut alenevat. Jatkossa yhä useampi huoltaja ei maksa varhaiskasvatuksesta lainkaan asiakasmaksua.

Toimintavuosi 2023–2024 tuo uusia mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja myös esiopetusikäisten lasten huoltajille Kytäjän, Nopon, Ridasjärven ja Metsäkaltevan alueilla. Perusopetus järjestää em. kouluilla esiopetusta ja tarjoaa huoltajille mahdollisuutta valita lapselleen esiopetusta täydentävää aamu- ja iltapäivätoimintaa. Asiasta lisätietoa: www.hyvinkaa.fi/esiopetuksen_apiptoiminta.

Paavolatalon hankesuunnittelu käynnistyi syksyllä 2022 yhteistyössä tilakeskuksen ja perusopetuksen kanssa. Uusi kiinteistö korvaa Jussilan ja Kapulan päiväkodit sekä Paavolan koululla toimivan esiopetustilan. Tavoite on, että uusi päiväkoti otettaisiin käyttöön viimeistään elokuussa 2025. Hangonsillan alueelle rakennettavan uuden päiväkotikoulurakennuksen suunnittelu on myös alkanut.

Hyvinkäällä varhaiskasvatuspalveluita tuotetaan yhteistyössä yksityisten varhaiskasvatuspalveluita tuottavien toimijoiden kanssa. Tärkeää on, että jatkossakin yksityinen varhaiskasvatus pysyy elinvoimaisena ja aidosti varteenotettavana vaihtoehtona hyvinkääläisille lapsiperheille. Varhaiskasvatuksessa valmistellaan varhaiskasvatuksen palveluseteliä. Palveluseteli on yksi tapa järjestää kunnan lakisääteistä varhaiskasvatuspalvelua yksityisissä päiväkodeissa järjestettävissä varhaiskasvatuspalveluissa. Tavoite on, että valtuusto voisi hyväksyä palvelusetelin käyttöön talousarvion 2024 laadinnan yhteydessä siten, että se olisi käytössä elokuusta 2024 lähtien.

Aloitin Hyvinkäällä varhaiskasvatuksen johtajana elokuussa 2015. Silloin olen todennut, että ” Varhaiskasvatuksen johtajan työ on itsenäistä, antoisaa, haastavaa, kuluttavaa, mielenkiintoista, innostavaa, tekeminen ei lopu, vaatii organisointikykyä, priorisointia, vastuuttamista, valtuuttamista” ja voin todeta, että kaikkea tätä se on edelleen.

Eila Rapala
Varhaiskasvatuksen johtaja

Rapala Eila

Muutama fakta:

  • Varhaiskasvatuspalveluissa työskentelee reilu 424 työntekijää.
  • Varhaiskasvatusta on 28 eri kiinteistössä.
  • Varhaiskasvatusta käyttää reilu 2 000 lasta.
  • Vuonna 2021 yksi kunnallinen varhaiskasvatuspaikka maksoi kuntalaisille noin 11 500 euroa.

>> Aiemmat blogikirjoitukset löydät täältä

Päivitetty 28.2.2023