Kurkkaa kaupungin työntekijöiden arkeen

Meidän hyvinkääläistenkin arkeen vaikuttaa se, mitä maailmalla tapahtuu ja sen vuoksi pitää toivoa maailman tilanteen rauhoittumista mahdollisimman pian, toteaa tekniikan ja ympäristön toimialajohtaja Marko Hytönen.

Olen Marko Hytönen ja työskentelen tekniikan ja ympäristön toimialajohtajana. Työhuoneeni sijaitsee kaupungintalolla, mutta varsin harvoin olen huoneessa paikalla. Suurimman osan työajasta olen erilaisissa palavereissa tai tapaamisissa. Yhteystyö eri toimialojen kesken kaupungin sisällä ja konserniyhtiöiden kesken on erittäin toimivaa ja kaupunkilaisia hyödyttävää. Esimerkkinä siitä odotan mielenkiinnolla Hyvinkään Lämpövoiman lämpökuoppa-hankkeen etenemistä tulevina vuosina. Siinä Kulomäen entiseen sorakuoppaan rakennetaan iso vesiallas, johon Fortumin jätteenpolton hukkalämpö tallennetaan kesän aikana ja sitä hyödynnetään talvella kaupungin kaukolämpönä. Hanketta on edistämässä kaavoitus, ympäristö- ja tekninen keskus sekä Hyvinkään Vesi. Yhteistyö myös kaupungissa toimivien yritysten kanssa ja ELY-keskuksen, aluehallintoviraston ja eri ministeriöiden kanssa on tärkeää, kun viemme erilaisia kaupungin hankkeita eteenpäin. Vuonna 2022 tällainen merkittävä hanke oli Sahanmäen vanhan kaatopaikan puhdistushankkeen ensimmäisen vaiheen tekeminen.

Tekniikan ja ympäristön toimiala koostuu Hyvinkään Vedestä, Tilakeskuksesta, Teknisestä keskuksesta ja Ympäristökeskuksesta. Työntekijöitä toimialalla on noin 400 henkilöä. Iso joukko osaajia, jotka varmistavat toimivat palvelut ja kiinteistöt omille työntekijöillemme ja palveluita käyttäville kuntalaisille. Toimialalla on viranomaistoimintaa tekeviä henkilöitä, kuten terveystarkastajat, ympäristötarkastajat, pysäköintitarkastajat ja rakennustarkastajat. He valvovat erilaisten toimintojen sujuvuutta ja lainmukaisuutta, ja ovat omalta osaltaan mahdollistamassa kaupungin kasvua.  

Näin talvella iso ja näkyvä työkenttä liittyy teiden talvikunnossapitoon. Tänä talvena lumisateet alkoivat  marraskuussa, ja joulukuun loppuun mennessä lunta oli satanut jo yli 50 senttiä. Vuosina 2003-2022 enin lumimäärä Hyvinkäällä on vaihdellut 7cm-68cm välillä. Lumisateiden määrän ennustamisen vaikeus tekee varautumisesta haastavaa. Lumen auraukseen varatut määrärahat on laskettu muutaman viimeisimmän  talven mukaisesti, ja poikkeuksellisen lumisina talvina varatut resurssit eivät tahdo riittää. Kaupunki tekee lumitöitä sekä omalla että hyvinkääläisten urakoitsijoiden henkilökunnalla sekä koneilla. Tavoitteenamme on tehdä lumityöt aina ensin keskustan vilkkaimmilla kaduilla ja siitä sitten edetä kokoojakaduilta asuinalueiden kaduille.

Lumen auraamiseen liittyen tulee kaupunkilaisilta palautetta ja kiitoksia. Käsittelemme jokaisen palautteen erikseen ja pyrimme löytämään ratkaisuja määrärahojen puitteissa. Palautteet ovat tärkeitä, sillä siten pääsemme nopeasti puuttumaan esimerkiksi liikenneturvallisuutta vaarantaviin kohtiin ja kehittämään toimintaa paremmin käyttäjiä palvelevaksi.

Hyvinkään kaupunki on tehnyt aina varautumiseen liittyviä toimia. Ukrainan sodan myötä varautumiseen on kiinnitetty vielä enemmän huomiota. Viime vuoden varautumisharjoituksessa sodan myötä muuttunut turvallisuusympäristö otettiin huomioon. Suomen sähkön riittävyyteen talvipakkasilla on myös varauduttu. Kiinteistöissä on tehty sähkökatkostestejä. Niiden avulla on saatu varmuus kaikkien järjestelmien ja lukitusten oikeanlaisesta toiminnasta niin katkon aikana kuin sen jälkeenkin. Koulujen ja päiväkotien sekä sote-rakennusten toiminta tulee olla mahdollisimman hyvin varmistettua. Vesihuollon toiminnan varmistamiseksi olemme tehneet jo vuosien ajan erilaisia kriisiajan varautumistoimia. Sähkökatkoihin varautumisen lisäksi muuttunut maailmantilanne on edellyttänyt myös muita toimia, joiden avulla pyrimme varmistamaan häiriöttömän vesihuollon kaikissa tilanteissa.

Kaupungin tilinpäätöksen tekeminen vuodesta 2022 on nyt käynnissä. Viime vuodelle Tekniikan ja Ympäristön toimialalle asetetut tavoitteet saatiin pääosin toteutettua. Taloudellisesti vuotta rasitti alkuvuoden iso lumimäärä ja siitä aiheutuneet kustannukset. Ympäristökeskuksen taloudellinen tulos taas oli erittäin hyvä. Viime vuonna haettiin tavallista enemmän rakennuslupia, ja tämän myötä lupatulot nousivat poikkeuksellisen paljon.

Hyvää kevään jatkoa!

Marko Hytönen
Tekniikan ja ympäristön toimialajohtaja

  Marko Hytönen

>> Aiemmat blogikirjoitukset löydä täältä

Päivitetty 14.2.2023