Kurkkaa kaupungin työntekijöiden arkeen

Yleiskaavasuunnittelija Hannu Lindqvist kertoo monipuolisesta ja kiinnostavasta työstään kaavoitukseen liittyvien asioiden äärellä. 

Olen Hannu Lindqvist ja työskentelen elinvoiman palvelualueella yleiskaavasuunnittelijana.

Tehtävässäni saan olla päivittäin tekemisissä asiakkaiden kanssa vastaamalla mitä erilaisimpiin kaavoitusta ja rakentamismahdollisuuksia koskeviin tiedusteluihin. Erilaisten asiakkaiden kanssa toimiminen onkin yksi työni antoisimpia puolia. Nykyisin yhteydenotot tulevat pääasiassa sähköpostin tai Lupapiste-palvelun kautta, mutta edelleen yhteydenottoja tulee myös puhelimitse ja joskus harvoin asiakkaat haluavat tulla tapaamaan kasvotusten.

Nykyisin suuren osan työajasta vievät erilaiset alueyhteistyön muodot. KUUMA-kuntien asunto- ja kaavoitusryhmissä on mahdollisuus keskustella kollegoiden kanssa ajankohtaisista asioista. Toki ryhmissä valmistellaan myös kannanottoja alueellisiin ja valtakunnallisiin aiheisiin. Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelman, MAL 2023 suunnitelman laatimisessa on meneillään tiivistahtinen vaihe, kun suunnitelmaa valmistellaan ensi vuonna hyväksyttäväksi. Lisäksi seudullista suunnittelua tehdään Uudenmaan liiton maakuntakaavatyössä. Näihin seudullisiin suunnitelmiin osallistuminen on mainio tilaisuus oppimiseen ja ajan ilmiöiden seuraamiseen.

Maaseutualueiden rakentamisen ohjaaminen on kuulunut tehtäviini yli kolmenkymmenen vuoden ajan. Tämä on tarjonnut tilaisuuden tutustua kotikaupunkini upeisiin maastoihin ja maisemiin myös keskustaajaman ulkopuolella. Lisäksi olen vetänyt Pelikirjan kärkihanketta kaupunki ja monimuotoiset kylät vuodesta 2017. Vaikka kärkihankkeen toimikausi päättyy vuoden 2022 lopussa, jatkuu kylien kehittämistyö kärkihankkeessa monimuotoinen asuminen ja elinvoimaiset kylät, jossa tulen toimimaan hankeryhmän sihteerinä.

Päivittäiset tehtäväni sisältävät hyvin eri mittakaavaisia asioita. Hyppääminen vaikka yhden yksittäisen loma-asunnon hankkeesta Helsingin seudun suunnitteluun asettaa omat haasteensa, mutta tuo myös vaihtelua ja mielenkiintoista sisältöä työpäiviin.

Yleiskaavasuunnittelijan työssä antoisinta on tehdä yhteistyötä eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Tehtävä tarjoaa myös erinomaisen näköalapaikan sekä kunnan, että seudun kehityksen seuraamiseen.

Hannu Lindqvist
yleiskaavasuunnittelija

Hannu Lindqvist


>> Aiemmat blogikirjoitukset löydät täältä

Päivitetty 14.11.2022