Kurkkaa kaupungin työntekijöiden arkeen

Työni on monipuolista ja vaihtelevaa: keväästä myöhäiseen syksyyn pääpaino on talousarviossa ja loppuvuodesta seuraavan vuoden maaliskuulle tilinpäätöksessä, kertoo controller Anna-Miia Liimatta.

Syksyinen tervehdys kaupungin talouspalveluista!

Tätä kirjoittaessani on kohta jo takanapäin syksyn kiireisimmät viikot eli talousarvio on ihan juuri valmis kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Aiemmin syksyllä toimialojen laatimat talousarvioesitykset ovat jo olleet lautakuntien käsiteltävänä. Controllerina olen mukana talousarvion laadinnassa alusta loppuun eli kevään talousarviokehyksen laskelmista aina marraskuun loppupuolelle, jolloin on saatu päivitettyä talousarviokirjaan kaupunginvaltuuston päätöksen mukaiset tiedot. Talousarvion valmistuttua alkaa jo kovalla kiireellä tilinpäätöksen valmistelu, joka jatkuu aina maaliskuun loppupuolelle asti.

Työni on monipuolista ja vaihtelevaa: keväästä myöhäiseen syksyyn pääpaino on talousarviossa ja loppuvuodesta seuraavan vuoden maaliskuulle tilinpäätöksessä. Talousarvion ja tilinpäätöksen lisäksi töihini kuuluvat talouden ja toiminnan raportoinnit kuukausittain sekä osavuosikatsauksen laadinta. Työssäni laadin myös erilaisia laskelmia ja analyyseja johtamisen tueksi. Lisäksi laskentajärjestelmän ylläpitoon ja kehittämiseen liittyvät tehtävät sekä erilaiset talouteen liittyvien asioiden neuvonta ja ohjaus kuuluvat töihini.

Talousprosesseihin liittyvät ja muut kehittämishankkeet tuovat työhöni mieluista vaihtelua. Viimeisimpänä on ollut kaikkia kuntia koskeva taloustietojen raportoinnin uudistus. Uudistuksen seurauksena kuntien taloustiedot toimitetaan nykyisin automaattisesti Valtiokonttorille ja tietosisällöt ovat muuttuneet aiempaa raportointia tarkemmiksi. Uudistuksen toteuttamiseksi Hyvinkäällä tarkistettiin ja määriteltiin uudelleen kirjauskäytänteitä, jotta toimitettava aineisto muodostuu oikeansisältöisenä. Kuntien taloustietojen raportoinnin uudistus on ollut iso muutos kuntakentällä ja sen myötä avoin taloustieto on kaikkien tutustuttavissa internetissä sivulla www.tutkikuntia.fi.

Työssäni pidän siitä, kun saan suunnitella ja luoda uusia toimintatapoja. Erityisen mieluista on saada miettiä ja toteuttaa uusia esitys- ja raportointimalleja, joilla tuodaan talouden ja toiminnan tietoa päätöksentekoon sekä kuntalaisille. Tässä työssä saa myös jatkuvasti kehittää itseään, jotta pysyy ajanhermoilla niin talouden työkalujen kuin lainsäädännön uudistusten kanssa.

Anna-Miia Liimatta
controller
Talouspalvelut

Anna-Miia Liimatta


>> Aiemmat blogikirjoitukset löydät täältä

Päivitetty 28.10.2022