Kurkkaa kaupungin työntekijöiden arkeen

Blogikirjoituksissa vuorossa Marko Kankare, joka valottaa työtään kaavoitus-, tontti-, elinkeino- ja työllisyysasioiden parissa.

Olen Marko Kankare ja työskentelen elinvoiman palvelualueen johtajana. Palvelualueella työskentelee yhtensä 25 ammattilaista kaupungin elinvoiman edistämiseksi kaavoitus-, tontti-, elinkeino- ja työllisyysasioiden parissa.

Viimeiset pari vuotta ovat olleet vilkkaita Hyvinkään tonttimarkkinoilla. Kaupunki luovutti viime vuonna omakotirakentajille lähes 60 tonttia. Näin paljon omakotitontteja ei ole luovutettu yli 10 vuoteen. Myös kerros- ja rivitalotontteja on luovutettu ja varattu vilkkaasti. Lisäksi yritystontteja on luovutettu ja varattu useita viimeisen parin vuoden aikana. Moottoritien varteen on toteutunut mm. uusi Motonetin myymälä ja myös Bilteman myymälä on alueelle toteutumassa. Myös erittäin merkittävä Onnisen uusi ja moderni logistiikkakeskus on rakentumassa Hyvinkäälle. Kaupungin kehittäminen on kuitenkin jatkuvaa työtä ja kaavoituspuolella onkin vireillä huomattava määrä erilaisia asunto- ja yritysalueiden asemakaavahankkeita. Muun muassa nämä kertovat, että Hyvinkäällä on kysyntää sekä vetovoimaa ja ne vahvistavat entisestään Hyvinkään asemaa alueen veturina.

Toimintaamme ja tekemistämme ohjaa vahvasti huhtikuussa hyväksytty päivitetty Pelikirja ja olemmekin elinvoiman palvelualueella laajasti mukana edistämässä päivitetyn Pelikirjan kärkihankkeita mm. Monimuotoista asumista ja elinvoimaisia kyliä, Kehittyvää kaupunkikeskustaa ja Business Hyvinkäätä. Tällä hetkellä suunnittelemme seuraavaa Hangonsillan asuntoaluetta valittujen yhteistyökumppaneiden kanssa. Tavoitteena on, että seuraavia Hangonsillan kerrostaloja ryhdytään rakentamaan syksyllä 2023. Alueelle rakentuu lähivuosina uusia keskusta-asuntoja noin 500 kappaletta. Metsäkaltevan asuntoalue on viime vuosina kasvanut nopeasti ja alueen kehittämistä jatketaan edelleen. Keskusta-alue on kaupungin käyntikortti ja sen kehittämiseksi on tehty pitkäjänteistä työtä jo pitkään. Laaja-alaista ja eri osa-alueita yhteen kokoavaa keskustan kehittämisen yleissuunnitelmaa (MasterPlan) on laadittu jo muutaman vuoden ajan ja suunnitelmasta on tarkoitus tehdä päätös vielä vuoden 2022 aikana. Yleissuunnitelman pohjalta keskusta-alueella voidaan edetä tarkemmalle suunnittelutasolle. Business Hyvinkään kautta edistämme mm. uusien työpaikkojen syntymistä Hyvinkäälle.

Tapaamme elinvoiman palvelualueella paljon asiakkaita ja yhteistyökumppaneita. Pari viime vuotta ovat olleet koronaepidemian vuoksi hyvin poikkeuksellisia, kun livetapaamiset siirtyivät verkkoon. Nyt olemme jälleen palanneet kasvokkain kohtaamisiin asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa ja on ollut ilo huomata, kuinka kovasti tapaamisia on kaivattu.

Kesä on juuri puhkeamassa täyteen vihreyteen ja kesän lämpöä sekä valoa on ilmassa. Hyvinkään kesään on tulossa mahtava kattaus erilaisia kesätapahtumia. Nautitaan niistä.

Marko Kankare
va. liiketoimintajohtaja 

Marko Kankare


>> Aiemmat blogikirjoitukset löydät täältä

Päivitetty 31.5.2022