Kurkkaa kaupungin työntekijän arkeen

Ympäristötarkastaja Sini Seppälä toteaa, että on ensiarvoisen tärkeää, että ympärillä on osaava tiimi ja yhteisö.

Olen Sini Seppälä ja työskentelen kaupungin ympäristöpalvelussa ympäristötarkastajana. Ympäristövalvontatiimissä työskentelee lisäkseni toinen ympäristötarkastaja ja tiimiämme luotsaa ympäristövalvontapäällikkö.

Ympäristövalvonnan tehtävänä pähkinänkuoressa on ympäristönsuojeluun liittyvistä lupa-asioista, valvonnasta ja tarkastuksista huolehtiminen. Tiimissämme me kaikki valmistelemme ja valvomme ympäristö- ja maa-aineslupia. Vastuualueita on lisäksi jaettu siten, että minulle kuuluvat pääsääntöisesti esimerkiksi jätehuoltoyhteistyö ja jätehuoltomääräysten valvonta, maatalouden ympäristönsuojelu, ilmanlaatua koskevien haittailmoitusten käsittely, yleisötapahtumien ympäristönsuojelu ja meluilmoitusten käsittely.

Näin vuoden ensimmäisinä kuukausina odotamme aina saapuviksi ympäristöluvallisten valvontakohteidemme vuosiraportteja sekä suunnittelemme tänä vuonna vuorossa olevien kohteiden suunnitelmallisia määräaikaistarkastuksia. Lisäksi ympäristönsuojelussa on havaittavissa erilaisia vuodenaikaan sidoksissa olevia ilmiöitä. Esimerkiksi talviaikaan tulisijojen lämmityksen myötä kuntalaiset saattavat olla meihin yhteydessä naapurustosta aiheutuvan savuhaitan vuoksi. Kevään korvalla ja lumien sulaessa sekä kesäaikaan haittailmoitukset puolestaan koskevat usein roskaantunutta ympäristöä. Nämä sitten vaativat meiltä selvittelyä ja toimenpiteitä.

Ympäristötarkastajan työpäivien sisältö voi vaihdella paljonkin ja tietokoneen ääressä tehtävää työtä rytmittävät ulkona tehtävät tarkastukset. Lupakäsittelyprosessit voivat olla pitkiä ja haastaviakin, ja esimerkiksi ympäristölupahakemus voi koskea jätteenkäsittelylaitosta, kallionlouhintaa ja murskausta, ampumarataa tai vaikkapa biokaasulaitosta, ja näitä kaikkia Hyvinkäältäkin tiimimme valvontakohteina löytyy. Tässä työssä täytyy olla ajan tasalla monenlaisista säädöksistä ja niissä tapahtuvat muutokset tuovatkin mukanaan omat haasteensa. Esimerkiksi jätelain ja jopa uuden rakentamislain mukanaan tuomat uudistukset näkyvät meidänkin tehtävissämme.

Teemme myös paljon yhteistyötä kaupungin eri yksiköiden, kuten ympäristöterveydenhuollon ja rakennusvalvonnan kanssa. Työpöydälle tulevat asiat voivat olla joskus varsin haastavia ja moniulotteisia, ja siksi onkin ensiarvoisen tärkeää, että ympärillä on osaava tiimi ja yhteisö, joiden kanssa niitä voidaan yhdessä pohtia ja ratkoa. Yhteistyö myös lähikuntien muiden ympäristönsuojeluviranomaisten kanssa on tärkeää ja antoisaa.

Loppuun täytyy vielä mainita, että Hyvinkään kaupunki oli viime vuonna mukana YLE:n Miljoona roskapussia -kampanjassa, jossa kuntalaiset olivat ilahduttavan aktiivisia. Miljoonan roskapussin tavoittelu jatkuukin tänä keväänä, kun kampanja saa jatkoa!

Aurinkoista kevään aikaa,
Sini Seppälä
ympäristötarkastaja

Sini Seppälä


>> Aiemmat blogikirjoitukset löydät täältä

Päivitetty 2.4.2024