Ehkäisevän päihdetyön viikko 16.-21.5.2022 Spotissa

Nuortentila Spotissa järjestetään 16.-21.5.2022 ehkäisevän päihdetyön viikko. Viikon aikana avoimissa illoissa käsitellään monipuolisesti päihteisiin ja päihteidenkäyttöön liittyvää sisältöä.

Nuorilta kerätään palautetta viikosta ja sen sisällöstä vapaaehtoisesti vastattavana anonyyminä verkkokyselynä. Kyselyn tulokset käsitellään nimettöminä ja niitä hyödynnetään aiheeseen liittyvän sosionomi (AMK) -opinnäytetyön aineistona.

Päivitetty 28.4.2022