Mitä saavutin

Nuoli taaksepäin

Hankitun tiedon käyttäminen

Kun tiedonhaku on tehty, on aika miettiä miten hankittua tietoa käytetään. Voit tarkastella, mitä tietoja olet saanut selville ja pohtia, mitä itse ajattelet aiheesta.

Kun alat hyödyntää tiedonhaun tuloksia, on tärkeää ymmärtää lähdekritiikin ja lähteiden merkitsemisen tärkeys. Esitelmän ja tutkielman kirjoittamiseen on olemassa lukuisia oppaita, niistä löydät lisätietoa tämän sivun lopusta. Työn lopussa on tärkeää myös pohtia koko tutkielman tai esitelmänteon prosessia. Saitko vastauksia esittämiisi kysymyksiin? Mitä lähteitä käytit ja miksi? Mitä työ opetti sinulle?

Lähdekritiikki

Lähdekritiikin avulla arvioidaan lähteen käyttökelpoisuutta. Nyrkkisääntö on, että puheenvuorot ja tekstit tehdään aina johonkin tarkoitukseen. Tarkoituksen selvittämiseksi on tärkeää tietää, kuka on tekstin tekijä ja millainen on hänen suhteensa tekstin aiheeseen. Jos tekijä jää tuntemattomaksi, on sisältökin epäilyttävää.

OPM:n materiaali Lähde esiin

Elektronisen aineiston lähdekritiikki

on erityisen tärkeää, koska aineisto ei aina käy läpi samanlaista julkaisuprosessia kuin perinteisesti painettu aineisto, ja sen alkuperää on vaikea selvittää luotettavasti. On aina hyvä, jos esitetyt tiedot voi varmentaa riippumattomasta lähteestä.

Elektronisen aineiston luotettavuutta pohdittaessa on arvioitava:

 1. Onko kirjoittaja alansa vaikuttaja (tunnettavuus ja arvovalta)
 2. Löytyykö kirjoittajan taustalta jokin tukiorganisaatio. (Kannattaa aina tarkistaa, mihin esim. www-sivu sivu kuuluu ja mikä on sen pääsivu). Onko tekijän/julkaisijan yhteystiedot mainittu.
 3. Miksi kyseinen lähde on julkaistu ja mihin sen avulla pyritään. Onko www -sivulla sponsori ja onko mainokset erotettu asiatiedosta/mielipiteistä.
 4. Onko tekstillä editoija, onko joku tarkistanut aineiston.
 5. Onko julkaisussa käytetty arvostettuja lähteitä ja viitattu niihin oikein
 6. Löytyykö www-sivuista julkaisupäivämäärää tai viimeisen päivityksen päiväystä; miten ajan tasalla ovat linkit.

Elektronisessa aineiston suhteen voi olla ongelmallista myös kysymys tekijänoikeuksista sekä väärentäminen.

Lähteet

Copy-paste -taktiikan helppous on johtanut vakaviinkin väärinkäytöksiin. Plagiointi on toisen ihmisen ideoiden, ajatusten tai kirjoitusten kopiointia ja esittämistä ominaan. Jokainen osaa tehdä eron oman ja lainatun tiedon välillä, eikä toisen tekijänoikeuksia saa loukata. Muista siis, että esität vain omia ajatuksiasi ominasi!

Kopiosto ry:n ja opetusministeriön tekijänoikeusopas

Kopiraittila - oppimisharjoituksia tekijänoikeuksista

Lähdeviitteet

Lähdeviitteillä ilmaistaan, mistä esitetyt lainaukset, ajatukset tai tiedot on saatu. Lähdeviitteet lisäävät työn arvoa, sillä lukija tiedostaa heti, mitkä ajatukset ovat kirjoittajan omia, mitkä toisilta lainattuja. Lähdeviittaukseen on olemassa eri käytäntöjä, parhaiten ne selviävät alakohtaisista opinnäytetyön ohjeista. Lähdeviitteiden käyttöä vaaditaan usein vain opinnäytetöissä ja korkeakoulutason tutkielmissa.

Lähdeluettelon laadinta

Lähdeluettelon tarkoitus on antaa lukijalle tarkka tieto siitä, kuinka hän voi hankkia käyttöönsä tekstissä viitatut alkuperäisajatukset, tutkimukset ja informaation.

Lähteet voidaan merkitä useilla tavoilla (samoin kuin viitteet tekstissä). Alustusta tai esitelmää laadittaessa tulee kuitenkin noudattaa yhdenmukaista ja selkeää merkitsemistapaa läpi esityksen.

Lähdeluettelosta tulee ilmetä seuraavat tiedot:

 • kirjoittaja, julkaisuvuosi ja kirjan tai artikkelin otsikko
 • jos viitataan kokoomateoksessa olevaan artikkeliin, kirjan toimittajat ja teoksen nimi sekä sivunumerot
 • kirjan kustantaja ja kustantajan kotipaikka, myös kokoomateoksista
 • lehden vuosikerta tai volyymi ja artikkelin sivunumerot
 • digitaalisen tekstilähteen (internet) kohdalla ainakin http-osoite (URL) sekä viittauspäivämäärä - Internetsivun sisältö voi vaihtua tai sivu voidaan poistaa kokonaan.

Oppaita esitelmän ja tutkielman tekemiseen

Toisella asteella, ammattikorkeakoulussa ja yliopistoissa opiskeleville:

 • Oppaita tutkielman tekemiseen - valmishaku Ratamo -verkkokirjastoon

Lisätietoa tiedonhankinnasta:

Lähteet:

 • Opetushallitus: Lähde esiin. Viitattu 27.3.2009
 • Diakonia-ammattikorkeakoulu: Tiedonhankinta Diakissa. Viitattu 27.3. 2009
 • Joensuun yliopisto: Opas esitelmän ja tutkielman tekijälle/kirjallisuus. Viitattu 27.3.2009
 • Mitä miksi milloin - tiedonhankinta tutkimuksen perustana. Viitattu 27.3.2009
 • Helsingin yliopisto: Valtiotieteellisen tiedekunnan opinto-opas: plagiointi. Viitattu 27.3.2009
 • Porvoon kirjasto: Tiedon lähde. Viitattu 20.3.2009

Nuoli taaksepäin

Päivitetty 18.5.2020