Hyvinkään Vanhusneuvoston kysymyksiä kaupunginjohtajalle

Kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen on vastannut vanhusneuvoston tekemiin kysymyksiin.

Voit lukea vastaukset alta klikkaamalla kysymystä, jonka vastauksen haluat nähdä.

Oman ikääntymiseen liittyviä asioita voi aloittaa pohtimaan ja suunnittelemaan jo työikäisenä. Riittävä ennakointi ja mahdollisesti asiantuntijoiden kanssa keskusteleminen voi auttaa hahmottamaan sitä, miten voisi itse toteuttaa omaa vanhenemistaan toivomallaan tavalla vaikkapa asumisen suhteen.

Toimeentulon ja asumisen lisäksi hyvin merkityksellistä iloa antaa läheisten ja ystävien kanssa toimiminen. Positiivinen elämän asenne auttaa ylläpitämään ystävyyssuhteita ja jalkautumaan erilaisiin tilaisuuksiin, joissa voi olla osallisena. Sosiaalinen aktiivisuus pitää mielen virkeänä ja auttaa siten kohtaamaan mahdollisia haasteita, joita voi ikääntymisen myötä syntyä arkeen. 

Hyvinkäällä on kattava ja monipuolinen ikäihmisten vapaa-ajan tarjonta. Erilaisia kaupungin mahdollistamia hyvinvointia edistäviä palveluita -  liikunnasta kulttuurin eri muotoihin – löytyy matalankynnyksen toimintoina, joko maksutta tai kohtuuhintaisesti. Myös Hyvinkään Opiston ja yhdistysten laaja tarjonta tukee ikääntyessä ja elämänvaiheen muutoksessa.

Erityisen iloinen olen Hyvinkään luonnosta niin kaupunkialueellamme kuin kaupunkiamme ympäröivänä vyöhykkeenä. Se tarjoaa upeat olosuhteet reippailuun ja luonnossa liikkumiseen. Lähtemistä vaille valmis ympäristö! Kaupungin keskustassa sijaitseva Terveysmetsä kutsuu  keskustassa asuvia nauttimaan monimuotoisesta kaupungistamme; upeaan ympäristöön on rakennettu esteetön reitti. Kaupungin kevyenliikenteen väylät mahdollistavat ikääntyessä turvallisen liikkumisen kaupungissa ja alueelta toiselle. 

Ikääntyvien kannalta erinomaista ovat kaupungissa olevat julkiset ja yksityiset hyvinvointi- ja terveyspalvelut sekä monipuoliset vaihtoehdot omannäköisen vapaa-ajan viettämiseen. Nostetaanpa vaikka luonto, kirjasto, uimala ja muut liikuntaolosuhteet kuten latuverkosto, yhdistysten toiminta sekä Hyvinkää Opisto, jotka ovat loistavia esimerkkejä siitä kaikesta tarjonnasta, josta kukin voi omien mieltymystensä mukaisesti valita.

Kaupungin kaupalliset palvelut ovat myös laajat ja asukkaiden hyvin saavutettavissa. Kaikki nämä tukevat hyvää elämää ja tukevat ikääntymisen tuomien haasteiden kanssa selviytymistä. 

Hyvinkään Seurakunnalla on vireä miesten kohtaamisaika, jota kannattaa tiedustella seurakunnasta. Monissa eläkeyhdistyksissä on mukana aktiivisia miehiä, joiden kanssa kohtaaminen ja yhdessä tekeminen on toimeliasta.

Liikuntaseuroista esimerkkinä voisin nostaa HyPS:n Concarit, jotka liikkuvat arjessa aktiivisesti ja tekevät hienoa hyväntekeväisyystyötä lapsiperheiden hyväksi. Yhteiskunnallisesti aktiivisia miehiä löytyy muun muassa Lions Clubeissa. Näkisin, että Hyvinkäällä on sekä naisille että miehille hyvin erilaista tarjontaa vapaa-aikaan ja siten mahdollisuus ystävystyä ikääntyessä tai leskeksi jäädessä.

Kannustan olemaan rohkea ja tiedustelemaan toimintaa eri yhdistyksistä, joiden teema itseä kiinnostaa. 

Kun ihminen tarvitsee erilaisia apuvälineitä, usein niissä haastaa reitistössä olevat vauriot ja yllättävät esteet. Liikkumisen esteettömyyttä pyritään kaupungilla arvioimaan aika ajoin esteettömyys- ja turvallisuuskävelyillä. Näiden antina löytyykin kohteita, joita kehittämällä voidaan parantaa kaikkien ympäristössä liikkuvien kulkemista. Kaupunki saa myös tietoa ja ehdotuksia vanhus- ja vammaisneuvoston kautta liikkumiseen liittyen.

Sähköpotkulaudat ovat tulleet katukuvaan liikkumisen vaihtoehdoiksi. Maailma muuttuu ja uskon, että tulevaisuudessa tulee myös uusia vaihtoehtoisia liikkumisen muotoja. Keskeistä on huomioida toinen toisemme ja erilaiset liikkujat. Sähköpotkulautojen liikennöinnistä, parkkeerauksesta ja toiminta-alueista kaupunki tekee yhteistyötä toimittajien kanssa. Potkulautojen liikkumisnopeudesta tietyillä alueilla tai pysäköintipaikoista keskustellaan niin ikään.

Potkulautojen käyttäjiltä kaupunki toivoo, että ne jätetään liikkumisväylien reunaan tai pysäköintialueille siten, ettei niistä koidu vaaraa muille liikkujille. Erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, etteivät ne aiheuta lisähaasteita esimerkiksi näkövammaisten liikkumiseen.

Vanhusneuvosto tuo ja kokoaa hyvin arjen asioita tietoon päättäjille ja virkamiehille, joiden kanssa kehitämme ikääntymiseen liittyviä hyvinvointiasioita. Nyt kun kaupunki ei enää vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista, on erittäin tärkeää, että meillä on Hyvinkään Vanhusneuvostosta edustaja myös Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen Keusoten vanhusneuvostossa. Näin Vanhusneuvostosta edustaja voi viedä terveiset myös ikääntyvien sote-palveluista hyvinvointialueelle suoraan tiedoksi. 

Yksikään ikäihminen ei olisi yksin. Yksinäisyys ja ihmisen hyljätyksi tulemisen tunne on musertavaa. Kannetaan huolta naapurista ja niistä ihmisistä, joita lähellämme on. Sillä jokainen on meistä merkityksellinen ja arvokas.

Pidä yhteyttä ihmisiin, ole itse aktiivinen ja positiivinen. Näin et jää yksin ja pysyt yhteisöllisessä arjessa vireänä, vaikka liikkuminen iän myötä hieman hidastuisi. Mielen virkeys tuo voimaa ikääntymiseen.

Päivitetty 28.9.2023