Luottamushenkilöorganisaatio

Kaupunginvaltuustossa on 51 valtuutettua, jotka kuntalaiset valitsevat joka neljäs vuosi kuntavaaleilla. Kaupunginvaltuusto nimittää toimikautensa alettua kaupunginhallituksen, lautakunnat sekä Hyvinkään Veden johtokunnan.

Kaupunginhallituksen alaisuudessa toimii henkilöstöjaosto sekä kehittämisjaosto, jotka kaupunginhallitus valitsee.

Kaupunginhallituksessa ja lautakunnissa on yhdeksän jäsentä, Hyvinkään Veden johtokunnassa viisi. Kaupunginhallituksen jaostoissa on molemmissa viisi jäsentä.

Kaupunginhallitukseen, lautakuntiin, Hyvinkään Veden johtokuntaan sekä kaupunginhallituksen jaostoihin valitaan kullekin jäsenelle henkilökohtainen varajäsen.

Varavaltuutetut valitaan valtuustoon valittujen ryhmien ensimmäisistä kuntavaaleissa valitsematta jääneistä ehdokkaista. Varavaltuutettuja valitaan sama määrä kuin ryhmällä on varsinaisia valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi. Yhteislistan ulkopuolella olleen valitsijayhdistyksen ehdokkaana valitulla valtuutetulla ei ole varavaltuutettua.

Päivitetty 21.9.2023