Luottamushenkilöorganisaatio

Kaupunginvaltuustossa on 51 valtuutettua, jotka kuntalaiset valitsevat joka neljäs vuosi kuntavaaleilla. Kaupunginvaltuusto nimittää toimikautensa alettua kaupunginhallituksen, lautakunnat sekä Hyvinkään Veden johtokunnan.

Kaupunginhallituksessa ja lautakunnissa on yhdeksän jäsentä, Hyvinkään Veden johtokunnassa viisi.

Kaupunginhallitukseen, lautakuntiin sekä Hyvinkään Veden johtokuntaan valitaan kullekin jäsenelle henkilökohtainen varajäsen.

Varavaltuutetut valitaan valtuustoon valittujen ryhmien ensimmäisistä kuntavaaleissa valitsematta jääneistä ehdokkaista. Varavaltuutettuja valitaan sama määrä kuin ryhmällä on varsinaisia valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi. Yhteislistan ulkopuolella olleen valitsijayhdistyksen ehdokkaana valitulla valtuutetulla ei ole varavaltuutettua.

Päivitetty 2.1.2024