Käytä sähköpotkulautaa vastuullisesti

Yhteiskäyttöiset sähköpotkulaudat saapuvat Hyvinkäälle myös tänä vuonna. Toimi laudan kanssa vastuullisesti.

Kolme operaattoria on ollut yhteydessä kaupunkiin ja ilmoittanut tuovansa kaudeksi 2024 sähköpotkulautoja Hyvinkäälle. Katukuvassa tulee siis näkymään usean eri toimijan lautoja. Kaupunki on tehnyt kaikkien operaattoreiden kanssa hyvää yhteistyötä tämänhetkisen lainsäädännön mahdollistamissa puitteissa.

Kaupungilla rajalliset mahdollisuudet säädellä toimintaa

Nykyinen mikroliikkumisen lainsäädäntö ei anna kaupungille mahdollisuutta säädellä palvelua tarjoavien yritysten tai lautojen määrää. Kaupunki ei pysty myöskään antamaan sitovia sääntöjä esimerkiksi pysäköinnin järjestämiseen. Näin ollen yhteistyö kaupungin ja operaattoreiden välillä perustuu vapaaehtoiseen sopimiseen. Kaupunki on sopinut operaattoreiden kanssa ydinkeskusta-alueen alennetusta nopeusrajoituksesta sekä tiettyjen alueiden pysäköintikielloista.

Aja turvallisesti sähköpotkulaudalla

Haluamme muistuttaa jokaista sähköpotkulautailijaa – oli kyseessä sitten yksityinen tai yhteiskäyttöinen lauta – turvallisen sähköpotkulautailun säännöistä. Jokainen tienkäyttäjä voi omalla toiminnallaan vaikuttaa siihen, että liikkuminen on turvallista ja sujuvaa.

Muista siis seuraavat:

 1. Sähköpotkulaudalla tulee ajaa pyörätiellä. Jos pyörätietä ei ole, silloin kuljetaan ajoradan oikeassa reunassa. Sähköpotkulaudalla ei saa ajaa jalkakäytävällä.
   
 2. Huomioi muut liikkujat ja sovita nopeus ympäristön ja muiden kulkijoiden vauhtiin.
   
 3. Pysähdy punaisiin ja hidasta risteyksiin. Sähköpotkulaudalla noudatetaan samoja liikennemerkkejä ja liikennevaloja kuin polkupyörälläkin ajaessa.
   
 4. Sähköpotkulaudalla saa ylittää tien suojatietä pitkin ajaen, mutta sähköpotkulautailijan tulee väistää ajoradan liikennettä, ellei auto ole kääntymässä tai tule väistämisvelvollisuutta osoittavan liikennemerkin takaa tai pihasta.
   
 5. Aja vain selvin päin.
   
 6. Pysäköi fiksusti niin, että sähköpotkulauta ei haittaa tai vaaranna muuta liikennettä. Älä esimerkiksi jätä lautaa niin, että siihen voi kompastua tai törmätä.
   
 7. Sähköpotkulaudalla ei saa kuljettaa matkustajia.
   
 8. Käytä kypärää.

Muista noudattaa myös operaattorin antamia ohjeita yhteiskäyttöisten sähköpotkulautojen käytön suhteen.

Lue lisää sähköpotkulautailun liikennesäännöistä Liikenneturvan sivuilta https://www.liikenneturva.fi/kampanjat/sahkopotkulauta/#a0afa907

Hyvinkäällä kolme toimijaa

Hyvinkäällä yhteiskäyttöisiä sähköpotkulautoja tarjoavat operaattorit vuonna 2024 ovat Swup, Bird ja Tier. Swup tuo lautojaan kaupungin alueelle noin 80 kpl, Bird noin 250–300 kpl ja Tier noin 200 kpl. Lautojen yhteismäärä on maksimimäärä, joka on huipussaan kesäkuukausien aikana. Keväällä operaattorit aloittavat pienemmällä lautamäärällä ja myös syksyä kohden lautojen määrää vähennetään.

Mikroliikkumista ohjaavan lainsäädännön tilanne

Liikenne- ja viestintäministeriössä on valmistelussa mikroliikkumisen ja sähköpotkulautailun lakiluonnos, joka on ollut lausuntokierroksella keväällä 2023.

Kaupungit ovat esittäneet ratkaisuksi ns. toimilupamallia, eli mahdollisuutta kilpailuttaa mikroliikkumispalveluita määrä- ja laatukriteerien pohjalta, jolloin kaupungeilla ja kunnilla olisi työkalut mikroliikkumisen ja yhteiskäyttöisten sähköpotkulautojen hallintaan.

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan esitystä mikroliikkumista ohjaavasta lainsäädännöstä. Työryhmän toimikausi on 16.10.2023– 31.8.2025. Hankkeessa ei kuitenkaan ole tarkoitus luoda kunnille toimivaltaa mikroliikennepalveluiden kilpailuttamista varten, vaikka tämä onkin ollut kuntien ja kaupunkien toiveena.

Lisätietoja Liikenne- ja viestintäministeriön tiedotteessa https://lvm.fi/-/tyoryhma-valmistelemaan-mikroliikkumista-ohjaavaa-lainsaadantoa

Sähköpotkulaudoille pakollinen liikennevakuutus

Hallitus on esittänyt EU:n liikennevakuutusdirektiiviin perustuvaa muutosta liikennevakuutuslakiin, jonka myötä sekä vuokrattaville että yksityisille sähköpotkulaudoille on tulossa pakollinen liikennevakuutus. Direktiivin mukaan yli 25 kiloa painavilla tai yli 25 kilometrin tuntivauhtia kulkevilla ajoneuvoilla on oltava vakuutus. Vuokrattavia sähköpotkulautoja velvollisuus koskee niiden painosta riippumatta. Lakimuutoksen on tarkoitus astua voimaan 1.5.2024.

Päivitetty 8.4.2024