Hyvinkään keskustan elinvoima kasvussa – Hyvinkää on yksi voittajista valtakunnallisesti

Hyvinkään keskustan elinvoimalaskenta on päivitetty maaliskuussa, ja sen perusteella Hyvinkään keskusta on kaupallisesti vahva.

Liiketilojen käyttöön pohjautuvaa kaupallista elinvoimaa seurataan vuosittain. Edellinen laskenta tehtiin Hyvinkään keskustassa marraskuussa 2022. 

Elinvoimalaskennassa luokitellaan liiketilat niiden todellisen käytön mukaan. Liiketilat on kartoitettu keskusta-alueelta, jossa on kaikkiaan yli 460 liiketilaa kivijalassa ja kauppakeskuksissa. Keskusta-alue on määritelty valtakunnallisten kriteerien mukaisesti, josta kerätyt päivitysluvut ovat vertailukelpoisia. 

Ajanjaksolla 2021-2023 Hyvinkään keskustassa lauantaisin kuluttajia palvelevat liikkeet ovat lisääntyneet kuudella. Tyhjien, vapaiden liiketilojen määrä on vähentynyt samaan aikaan 14:llä. Ravintoloiden määrä on pysynyt lähes vakiona; hyvinkääläisiä palvelee nyt 64 ravintolaa ja kahvilaa. 

Hyvinkää keskustan elinvoimaa kuvaava EKK-elinvoimaluku on vahvistunut viime vuosina. Hyvinkään keskustan kehitys poikkeaa valtakunnallisesta trendistä. Vain muutama kaupunkikeskusta on kyennyt kasvattamaan elinvoimaansa viimeisen kolmen vuoden aikana (Hyvinkään lisäksi Porvoo, Tornio-Haaparanta ja Loimaa). Hyvinkään keskustan elinvoimaluku on nyt 4,041; keväällä 2021 luku oli 3,611. 
 
EKK-elinvoimaluku muodostuu kauppojen ja ravintoloiden määrästä vähennettynä tyhjillä liiketiloilla, ja luku on suhteutettu kaupungin asukaslukuun. 

Syynä keskustojen kaupallisen elinvoiman laskuun ovat muiden muassa kaupan rakennemuutos ja kulutuskäyttäytymisen muutokset. Kaupan tarjonta keskustojen ulkopuolella sekä verkko-ostamisen kasvu on vähentänyt asiointia keskustan palveluyrityksissä.  
 
Hyvinkään valttikortteina keskittäminen ja pitkäjänteinen elinvoimatyö 
 
”Hyvinkää on onnistunut pitämään elinvoiman keskittämällä kaupan keskustaan, ei sen ulkopuolelle. Isot päivittäistavaramarketit aivan keskustan ytimessä ja kauppakeskuksen yhteydessä ovat loistava konsepti”, toteaa elinvoimalaskennasta vastaava keskusta-asiantuntija Martti Wilhelms, Voittajakaupungit Oy:stä. 

”Hyvinkää lienee voittajan asemassa myös etätyön kasvaneen suosion myötä, onhan Hyvinkää radanvarsikaupunkina sopiva asuin- ja työntekemisen paikka”, arvioi Wilhelms. Hyvinkää onkin kasvattanut keskusta-asumisen määrää ns. vartin keskustassa, joko heijastuu keskustan elinvoimaan. Vartin keskusta rajautuu kilometrin säteelle kaupallisesta keskipisteestä, joka sijaitsee Kirjastonaukiolla. 
 
”Silloin kun elinvoimaluku nousee, on taustalla pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen työ. Hyvinkäällä kauppakeskuksen rakentuminen keskustaan, Villatehtaan peruskorjaus, Kipinän rakentaminen, tuleva monitoimihalli Laurean kampuksineen, asuinrakentaminen ja täydennysrakentaminen keskustassa ovat kaikki tekijöitä, jotka kehittävät keskustan elinvoimaa, ” kommentoi kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen. 

Elinvoimapäivityksessä tarkastellaan myös liikeyritysten ja palveluiden toimialojen kehitystä. Varsinaiset erikoiskaupan liikkeet ovat Hyvinkäälläkin hieman vähentyneet. Palveluiden osalta ovat toimipaikat lisääntyneet kauneus- ja hyvinvointipalveluissa. 

”Kun liikkuu muuallakin kuin Hyvinkäällä, on Hyvinkään menestys todennettavissa. Liiketilojen käyttöaste, uudet kaupat ja ravintolat sekä keskustassa liikkuva ihmisvirta eri vuorokauden aikoina – niin jalankulkijat, pyöräilijät kuin autoilijatkin  ̶   ovat silminnähden havaittavissa. Meiltä löytyy myös monipuolista asumisen tarjontaa; meillä voi asua maaseudun rauhassa tai aivan keskustan ytimessä. Noin 95% asukkaistamme asuu kolmen kilometrin säteellä keskustan tuntumassa”, toteaa Hyvinkään kaupungin elinkeinopäällikkö Jyrki Käki. 

Elävät Kaupunkikeskustat (EKK) ry:n elinvoimaisimmat kaupunkikeskustat 15 kärjessä 2024 -listauksessa Hyvinkää on 7. sijalla. Vertailussa keskustat on pisteytetty elinvoimalaskennan tunnuslukujen perusteella (neljä tekijää) sekä keskustan asukastiheyden perusteella. Vertailussa oli mukana 35 kaupunkikeskustaa. Voitto meni toista kertaa peräkkäin Tampereen keskustalle, toisena Helsingin ja kolmantena Turun keskusta. Hyvinkään jälkeen järjestyksessä seuraavat: 8. Kuopio, 9.Rovaniemi, 10. Espoon Tapiola. 

Voimakartta ja Vartin keskusta 2024.png

Kuvassa: Hyvinkään keskustan voimakartta keväällä 2024. Hyvinkään keskustan Voimakartta ja Vartin keskustaympyrä (1 km säde keskipisteestä). (C) Voittajakaupungit Oy. Pohjakartta: OpenStreetMap contributors. 

Lisätietoja 

Martti Wilhelms, FM 

p. 050 538 4334, martti.wilhelms@salokorpi.com 
 

Kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen 
johanna.luukkonen@hyvinkaa.fi 

Elinkeinopäällikkö Jyrki Käki 
jyrki.kaki@hyvinkaa.fi 

Päivitetty 24.5.2024