Energiatehokkuus

Energiatehokkuussopimus

Hyvinkään kaupunki jatkaa työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) kuntien energiatehokkuussopimuksessa kaudella 2017-2025. Sopimuksen piiriin kuuluu kaupunkiorganisaation koko energiankulutus: kiinteistöt, ajoneuvot ja työkoneet, katuvalaistus, Hyvinkään Vesi sekä  Wanha Villatehdas. Hyvinkään Lämpövoima on mukana elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksessa ja Hyvinkään Vuokra-asunnot kiinteistöalan sopimuksessa.

Sopimuksen tavoitteena on tehdä energiankäytöntehostamistoimia, jotka vastaavat 7,5 % kaupungin energiankulutuksesta. Hyvinkäällä tämä tarkoittaa energiankäytön tehostamista 4100 MWh vuodesta 2015 vuoteen 2025 mennessä. Välitavoitteena on 4 % eli 2200 MWh säästö vuoteen 2020 mennessä. Säästötavoite on toteutunut 2023.

HINKU- ja energiatehokkuus

Hyvinkään kaupungin liityttyä hiilineutraalisuutta tavoittelevien HINKU-kuntien verkostoon ovat energiatehokkuustoimet myös osa HINKU-työtä. Hyvinkään kaupungin energiatehokkuustoimintaa ohjaa kaupunginjohtajan nimeämä energiansäästötyöryhmä, jossa on edustus kaikilta kaupungin energiankäytön kannalta oleellisilta tahoilta. Työryhmä vastaa myös energiatehokkuussopimuksen käytännön toteutuksesta ja raportoinnista sekä kaupungin energiakulutuksen seurannasta.

Työryhmän laatima Hyvinkään energiatehokkuus- ja ilmastotoimenpiteiden vuosikello 2024 avautuu linkistä.

Pidemmän ajan toimenpiteitä myös energiatehokkuuden osalta on Hyvinkään ekologisen kestävyyden tiekartassa ja ympäristöohjelmassa.

 

 KETS tunnus

 

Markku Nieminen
Hyvinkään kaupunki
Ympäristökeskus
Kankurinkatu 4-6
p. 040 155 4244 
Markku.Nieminen@hyvinkaa.fi

Päivitetty 31.1.2024