Tietoa väestönsuojista

Väestönsuojia Hyvinkäällä on yhteensä 600, joiden yhteenlaskettu suojapaikkamäärä on noin 45 000. Kaikki väestönsuojat sijaitsevat kiinteistöjen yhteydessä.

Suojat on rakennettu kyseistä rakennusta tai rakennusryhmää varten rakennuksessa pysyvästi asuville ja työskenteleville henkilöille. Yleisiä väestönsuojia ei kaupungissa ole. Pientalojen osalta suojautumiskeinoina ovat sisälle suojautuminen ja tilapäissuojan rakentaminen esimerkiksi kellaritiloihin.

Vaaran uhatessa viranomaiset varoittavat väestöä ja kehottavat tilanteen vaatiessa siirtymään suojatilaan. Sodan aikana väestö voidaan siirtää pois vaara-alueelta, jos se väestön turvallisuuden kannalta on välttämätöntä. Valtioneuvosto päättää, mitä alueita ja mitä osaa alueen väestöstä siirtyminen koskee. Sisäasiainministeriö huolehtii siirtymisen yleisjohdosta.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos on koonnut usein kysyttyihin kysymyksiin vastauksia verkkosivuilleen:

https://pelastustoimi.fi/web/pelastustoimi/keski-uusimaa/palvelut/usein-kysytyt-kysymykset

Aamupostin juttu aiheesta: Väestönsuojat kuntoon nyt eikä kohta, sanoo valmiuspäällikkö: "Jos tilanne menee maailmassa huonompaan suuntaan, ollaan valmiina" | Paikalliset | Aamuposti

Päivitetty 28.4.2023