Tietoa radonista

Radon on radioaktiivinen kaasu, jota ei voi haistaa, maistaa tai nähdä. Radon voi kulkeutua maaperästä rakennuksen sisäilmaan. Radonpitoisuuden voi selvittää ainoastaan mittaamalla radonpitoisuutta sisäilmasta.

Radon aiheuttaa Suomessa vuosittain noin 150–270 keuhkosyöpätapausta.

Radonmittaus tulisi tehdä:

 • työ – tai muun oleskelutilan alimpien kerrosten tiloista

Mittausta ei tarvitse tehdä silloin kun työ – tai muu oleskelutila sijaitsee:

 • rakennuksen toisessa kerroksessa
 • kokonaan maanpinnan yläpuolella olevassa kerroksessa tai sen yläpuolella
 • kun rakennuksen lattia ja seinät eivät ole kosketuksissa maankamaraan ja väliin jäävä tila on hyvin tuulettuva

Mittausaika:

 • mittausaika (radonpurkilla) on vähintään 2 kuukautta (suositus 3 kuukautta)
 • mittaus tulee suorittaa syyskuun alun (1.9.) ja toukokuun lopun (31.5.) välisenä aikana
 • kesämökeillä mittauksen voi tehdä myös mittauskauden ulkopuolella

Lakisääteinen vaatimus radonmittauksiin on työpaikoilla, julkisissa tiloissa, kouluissa, päiväkodeissa, sairaaloissa, hoitolaitoksissa, seurakuntatilat sekä liikunta-, kerho- ja muut harrastetilat.

Yksityiskodeissa ja vapaa-ajan asunnoissa radonmittaukset ovat vapaaehtoisia, mutta suositeltavia.

Radonmittauksille tarvitaan STUKin hyväksyntä, kun mitataan työpaikan tai muun oleskelutilan radonpitoisuutta työntekijöiden tai väestön altistuksen arvioimiseksi.

Radonvalvonta

 • STUK valvoo työpaikoilla
 • terveydensuojeluviranomainen valvoo kouluissa, päiväkodeissa, julkisissa kokoontumistiloissa, ja palveluasunnoissa terveydensuojelulain nojalla

Viitearvot

Työpaikkojen, asunnon ja muun oleskelutilan radonpitoisuudelle on asetettu viitearvo sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa ionisoivasta säteilystä (1044/2018).

Asetuksen mukainen sisäilman radonpitoisuuden viitearvot ovat seuraavat:

 • työpaikat: 300 Bq/m(vuosikeskiarvo)
 • koulut, päiväkodit, julkiset kokoontumistilat ja palveluasunnot: 300 Bq/m(vuosikeskiarvo)
 • asunnot ja muut oleskelutilat: 300 Bq/m3 (vuosikeskiarvo)
 • uuden rakennuksen suunnittelu ja toteutus: 200 Bq/m3 (vuosikeskiarvo). 

Lisätietoja:

Ympäristöterveydenhuolto - Hyvinkään kaupunki (hyvinkaa.fi)

Sisäilman radonmittaukset | Säteilyturvakeskus STUK

 

Päivitetty 9.2.2024