Hyvinkään kaupunki laajentaa maavarantoaan elinkeinoelämän näkökulmasta merkittäviin kohteisiin

 
Hyvinkään kaupunki on neuvotellut yhteensä noin 166 hehtaarin suuruisten maa-alueiden ostamisesta, jotka sijaitsevat strategisesti merkittävällä alueella valtatie 25:n ja moottoritien eteläisen liittymän vaikutusalueella.

Kaupan kohteena ovat kiinteistö 106-403-3-122 rakennuksineen ja puustoineen sekä noin 2,37 hehtaarin suuruinen määräala kiinteistöstä 106-403-3-127.

Näiden alueiden hankinta tukee kaupungin strategista tavoitetta lisätä maavarantoa erityisesti elinkeinoelämän tarpeisiin. Voimassa olevan yleiskaavan mukaisesti kiinteistö 106-403-3-122 on pääosin osoitettu yhdyskuntarakentamiseen, kun taas määräala kiinteistöstä 106-403-3-127 on osoitettu omakotitalojen alueeksi.

Kaupan kokonaiskauppahinta on 2 990 000 euroa, joka kattaa yhdyskuntarakentamisen alueet, tilakeskuksen rakennukset, metsämaan, peltomaan sekä ainespuuston.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 3.6.2024 päättänyt esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyisi maa-alueiden ostamisen yhteensä 2 990 000 euron kauppahinnalla.  

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen johanna.luukkonen@hyvinkaa.fi
Kaupunkikehitysjohtaja Marko Kankare marko.kankare@hyvinkaa.fi

Päivitetty 3.6.2024