Kaupungin talous

Kaupungin strategian toteuttamista, toimintaa ja taloutta ohjaa vuosittain laadittava talousarvio ja -suunnitelma. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kaupunkistrategiaa ja edellytykset kaupungin tehtävien hoitamiseen turvataan. Lopullinen talousarvio syntyy kaupunginvaltuuston päätöksellä loppuvuodesta.

Kaupungin talouden toteutumista seurataan neljännesvuosittain ja kuukausittain. Päättyneestä tilikaudesta laaditaan tilinpäätös maaliskuun loppuun mennessä.

talouden vuosikello 2024

Talouden julkaisut

Päivitetty 24.6.2024