Hyvinkään teknologiaratkaisu sai Ranskassa innostuneen vastaanoton

Tekniikan tohtori Jaana Mäkelä esitteli Hyvinkään toteuttamaa teknologiaratkaisua Strasbourgissa pidetyssä INSPIRE 2017 –konferenssissa syyskuun alussa.  Hyvinkää on ensimmäisenä Suomessa ja koko Euroopassa ottanut käyttöön ratkaisun, jossa Hyvinkään kaupungin rakennetun ympäristön eri yksiköissä ja osin valtion laitoksissa tuotettu paikkatieto johdetaan rajapintojen kautta jatkuvana virtana valtakunnalliseen Lupapiste.fi-palveluun. Tämän tiedon perusteella sekä rakennusluvan hakija että lupaviranomainen näkevät heti, kuuluuko luvan haun kohteena oleva kiinteistö pohjavesialueelle, kunnallistekniikan piirissä olevalle alueelle, kulttuurihistoriallisesti suojellulle alueelle jne. Hyvinkään ratkaisu on loistava esimerkki siitä, miten eri järjestelmillä tuotettuja tietoja voidaan aina ajantasaisina hyödyntää eri alojen sovelluksissa.

Lupapiste.fi:n tiedonhallintaratkaisu kokoaa kaikki lupaprosessiin osallistuvat osapuolet yhteen ja ohjaa prosessin tarvittavine tietoineen aina lupapäätökseen ja arkistoon saakka. Hyvinkään toteuttama paikkatietoinfrastruktuuri luotettavine rajapintapalveluineen sekä näiden integroituminen valtakunnalliseen Lupapiste.fi-palveluun helpottaa tiedon nopeaa saatavuutta rakennuslupaprosessissa ja nopeuttaa lupaviranomaisen tiedonhakutyötä merkittävästi.

’Esityksen jälkeen eri maiden teknologiavastaavat ja Smart City –hankkeiden vastuuhenkilöt esimerkiksi Ruotsista, Saksasta, Puolasta, Serbiasta ja Tsekistä tulivat kiittämään esityksestä, joka heidän mielestään osoitti selvästi sen, miten uutta teknologiaa voidaan poikkitieteellisesti hyödyntää ja jossa osoitettiin toteen se, miten oikeiden tietojen nopea saatavuus tuo merkittäviä hyötyjä itse toiminnalle’, Mäkelä kertoo.

Katso koko esitys täältä.    

Päivitetty 22.4.2021