Mitä etsin

Nuoli eteenpäin 

Aivan aluksi sinun on selvitettävä mitä tietoa tarvitset?

Entä mistä näkökulmasta lähestyt aihetta? Kuinka syvällisesti aiheeseen pitää perehtyä? Mitä tiedät aiheestasi ennakkoon? Mitä haluat tietää lisää?

Älä ahnehdi!

Varo ottamasta liian isoa kokonaisuutta tutkimuskohteeksesi! "Suomen kirjallisuus" tai "Suomi toisessa maailmansodassa" ovat liian laajoja aihepiirejä, koska et voisi paneutua mihinkään osa-alueeseen kunnolla. (Ellet ole kirjoittamassa 1000-sivuista tietokirjaa).

Määrittele aiheeseen oma näkökulma tai ongelma, johon haluat keskittyä ja johon haluat etsiä ratkaisua. Silloin tiedonhankinnasta tulee mielekästä.

Tutustu aiheeseesi

Aloita lukemalla aiheesta oppikirjastasi, tietosanakirjoista, sanomalehdistä ja aihealueen lehdistä. Näin saat aiheesta alustavaa tietoa.

Sitten täytyy hahmottaa, mitkä ovat aihealueen keskeiset käsitteet. On hyvä myös pohtia rinnakkaisia, laajempia ja suppeampia termejä. Tavoitteena on muotoilla hakuongelma konkreettiseen sanalliseen asuun. Paras apukeino tähän on mielle- eli ajatuskartta. Miellekarttaa tehdessä tulee samalla koonneeksi itselleen hakusanoja, joita voit käyttää tiedonhaussa.

Esimerkki ajatuskartasta

 Ajatuskarttatekniikka (Sahlberg, Meisalo, Lavonen ja Kolari. 1993, 32)

Tutkimuskysymykset

Tutkimusongelmaa eli näkökulmaa on hyvä konkretisoida ja laatia sen pohjalta muutama selvä kysymys, joihin voit lähteä etsimään vastauksia eri lähteistä. Kysymyksiä ei ole pakko laatia heti oman tutkimusongelman löydyttyä, vaan ne voivat myös konkretisoitua ja muotoutua hiljalleen, kun alat löytää tietoa.

Nuoli eteenpäinKuvakeSeuraavaksi: Miten etsin?

Päivitetty 19.2.2020