Hyvinkään nuorisovaltuuston lausunto Hyvinkään sivistystoimen palveluverkkouudistuksesta

Hyvinkään kaupunki suorittaa palveluverkkouudistusta, johon kuuluu perusopetuksen opetuspisteiden uudelleenharkinta ja oppilaaksiohjauksen uudistus. Nuorisovaltuusto haluaa ottaa kantaa uudistukseen, sillä tämä on asia, joka koskee konkreettisesti nuorten päivittäistä elämää.

Kummatkin vaihtoehdot ovat esityksessä hyviä, mutta nuorisovaltuusto ei puolla yksimielisesti kumpaakaan vaihtoehtoa. Aseman puurakennuksen säilyttäminen on tärkeää, sillä rakennus on Hyvinkään historian kannalta merkittävässä osassa.

Huolena näemme molemmissa vaihtoehdoissa Talvisillan tarkoituksella rauhalliseksi tarkoitetun koulun siirtämisestä Puolimatkaan. Puolimatkan ja Tapainlinnan laajennukset voisivat olla kouluille sopivia, sillä valmiiksi toimiviin kouluyhteisöihin voisi sijoittaa lisää oppilaita mainiosti.

Jos Aseman kivikoulu puretaan, on mahdollisuus rakentaa yhtenäinen keskusta-alue Hyvinkäälle ja tontin säilyttäminen koulukäytössä voisi olla turhaa rahan tuhlausta, sillä tilalle voisi sijoittaa arvokkaampia rakennuksia kaupunkimme kannalta. Sveitsin tiloissa on hieno mahdollisuus järjestää luonnontiedepainotteinen opetus valmiissa luonnontiedeluokissa. Sveitsistä on myös lyhyet välimatkat keskeisiin liikuntapaikkoihin, esimerkiksi uimalaan ja jäähallille.

Aseman kivikoulun säilyttäminen tai uudisrakennus Aseman puurakennuksen yhteyteen tarjoaisi uudet oppimisympäristöt, jotka olisivat uuden opetussuunnitelman mukaiset. Ydinkeskustassa sijaitseva koulu tekee kaupunkikuvasta lapsiystävällisen ja eloisan keskustassa liikkuvien ulkopaikkakuntalaisten näkökulmasta. Uhkana voi olla vanhan Aseman kivikoulun tekohengitys ja uuteen opetussuunnitelmaan tarvittavien tilojen puute.

Hyvinkään nuorisovaltuusto

1.4.2018

Päivitetty 3.10.2019