Lisätietoja RH lomakkeiden täyttö

Sähköisessä asioinnissa kaavakkeita ei käytetä, vaan täytetään suoraan lupapisteessä rakennuksen tietoihin.

RH1 - Rakennushankeilmoitus

RH1-lomake täytetään kun kyseessä on uudisrakennushanke, olemassa olevan rakennuksen laajentaminen, uudestaan rakentamiseen verrattava muutostyö tai sellainen muutostyö, joka vaikuttaa rakennuksen kerrosalaan tai huoneistoalaan ja huonelukuun. Myös rakennuksen käyttötarkoituksen muutos vaatii lomakkeen täyttämisen. Jokaisesta rakennuksesta tulee olla oma RH1-lomake. RH1-lomaketta ei tarvitse täyttää kevyistä rakennelmista.

RH2 - Asuinhuoneistoilmoitus

Jos olemassa olevaan asuntoon tehdään muutoksia tai uusia asuntoja on enemmän kuin yksi, tulee täyttää RH2-lomake.

RK9 - Rakennuksen poistumailmoitus

Täytetään poistuvasta, purettavasta rakennuksesta.

Päivitetty 20.4.2020 Tulosta