Toimenpidekokonaisuudet

Alla on esitetty toimenpidekokonaisuuksia, joita edistämällä kestävän liikkumisen edellytykset Hyvinkäällä paranevat. Kukin toimenpidekoko- naisuus on jaettu osiin siten, että ensin on esitetty tärkeimmät toimenpiteet ja niiden alla tavoiteltavat vaikutukset. Toimenpidekokonaisuudet ovat koko kaupungin yhteisiä asioita, mutta otsikoiden värit kertovat, minkä tahon vastuulla niiden eteenpäin vieminen on.

Reitti selvä

Pyöräilyn laatukäytäväverkosto                       

 • Pyöräliikenteen laatu- ja pääreittien toteutus
 • Tärkeimmistä reiteistä erityisen miellyttäviä, nopeita ja turvallisia ympäri vuoden

>> Lisätään pyöräilyn kulkumuoto-osuutta

Pää- ja kehäkadut                     

 • Autoliikenteen sujuvat yhteydet ja liittymät keskustaa ympäröiville kehäkaduille ja niitä yhdistäville pääväylille
 • Hyvät pysäköintimahdollisuudet pääväylien tuntumaan

>> Keskitetään autoliikennettä pääväylille ja vähennetään keskustan läpikulkuliikennettä

Esteettömästi kävelyn ehdoilla                         

 • Kävelyn parantamistoimien kohdentaminen vanhusten, liikuntarajoitteisten ja lasten kannalta tärkeimpiin paikkoihin
 • Kauppojen ja muiden palveluiden saavutettavuus esteettömästi

>> Keskustasta ja aluekeskuksista esteettömiä ja kävelyyn houkuttelevia

Rauhallista asumista                

 • Asuinalueiden läpiajoliikenteen vähentäminen
 • Pääkaduista sujuvia ja tontti- ja kokoojakaduille rauhoittamistoimenpiteitä

>> Turvallista ja rauhallista asumista asuinalueilla

Järjestelmä toimii

Askel-toiminta

 • Yhteinen, aidosti poikkihallinnollinen työryhmä
 • Ryhmä edistää ohjelman toimenpiteiden toteuttamista, valvoo kestävän liikkumisen etua eri suunnitteluvaiheissa, toteuttaa liikkumisen ohjauksen toimenpiteitä ja tiedottaa edistämistoimista

>> Yhteinen näkemys kestävän liikkumisen tärkeydestä

 Pysäköintipolitiikka                 

 • Yhteiset käytännöt ja toimintatavat pysäköinnin järjestämiseksi ydinkeskustassa ja sen tuntumassa
 • Yhteistyö liikennesuunnittelun, pysäköinninvalvonnan ja sidosryhmien kuten liikkeiden ja asukkaiden kanssa

>> Auton siirtäminen keskustan sisällä lyhyitä matkoja ei ole houkuttelevaa

 Seurantasuunnitelma            

 • Yksityiskohtainen työkalu ohjelman toimenpiteiden ja tavoitteiden seurantaan
 • Kulkutapojen liikennemääriä ja liikkumisen asenteita mittaava liikennebarometri

>> Nähdään ohjelman suunta ja toteutuma sekä liikkumisen kehitys

 Tehokas viestintä                     

 • Tiedotus liikkumisen ohjauksen toimenpiteistä ja ohjelman toteutumisesta
 • Vuorovaikutteinen keskustelu
 • Hyvinkään markkinointi kestävän liikkumisen edelläkävijänä

>> Lisätään positiivista mielikuvaa kestävistä kulkutavoista ja Hyvinkäästä kestävän liikkumisen edistäjänä

Päivitetty 20.2.2020