Tarkennettu toimenpideluettelo

Kaikki lähellä

Liityntäpysäköinti

 • Lisää liityntäpysäköintipaikkoja helposti saavutettavasti
 • Pyöräpysäköinnin laadun parantaminen

>> Matkaketjut Hyvinkäältä pääkaupunkiseudulle ovat sujuvia

Saavutettavat lähipalvelut

 • Palveluverkon suunnittelu huomioi kestävät kulkutavat
 • Lisää yrityksiä tuottamaan lähipalveluita ja tuomaan niitä asukkaiden luo

>> Liikkumisen tarve pienenee ja matkat lyhenevät

Kaavoitus keskiössä

 • Yhdyskuntarakenne pysyy tiiviinä
 • Kaavoissa kestävät kulkutavat ovat ensisijainen liikkumistapa

>> Liikkuminen kestävästi on helppoa, nopeaa ja siten houkuttelevaa

Elinvoimainen ydinkeskusta

 • Keskustaan pääsee helpoiten kävellen ja pyörällä
 • Keskustan kehäkadun sisälle jäävästä alueesta aito kävelykeskusta

>> Viihtyisät olosuhteet lisäävät oleskelun määrää ja siten yritysten kannattavuutta ydinkeskustassa

Edistävä taho

 • Askel-ryhmä
 • Tekniikka ja ympäristö
 • Kaikki toimialat

Tärkeät valinnat

Osallistava suunnittelu

 • Katujen ja muiden yleisten alueiden, kaavojen, palvelu- verkon ja joukkoliikenteen suunnitteluprosessien kartoitus
 • Asukkaiden, yritysten ja muiden sidosryhmien aikainen ja helppo osallistuminen suunnitteluprosesseihin

>> Yhteisellä tekemisellä helpommin hyväksyttäviä suunnitelmia

Paikallisliikenteen pilotit

 • Paikallisliikenteen uudet vuorot, reitit tai liikennöintiajat kokeiltavaksi
 • Uusia mobiilipalveluja, helpotettuja matkaketjuja sekä ajantasaista ja avointa sijaintitietoa matkustajille

>> Paikallisliikenteen käyttäjämäärät kasvuun

Elinikäinen liikkumisen ohjaus

 • Kohdennetut liikkumisen ohjauksen toimenpiteet erityisesti lapsille, nuorille ja uusille hyvinkääläisille
 • Rohkaisu kestäviin kulkutapoihin ja viisaista valinnoista palkitseminen etenkin, jos ne johtavat pysyviin liikkumistapojen muutoksiin

>> Kestävät kulkutavat ovat rutiinia jo aikaisessa vaiheessa

Rohkeat kokeilut

 • Kokeilevat hankkeet kestävän liikkumisen edistämiseksi: liikkuminen palveluna, katutapahtumat, yritysten liikkumisratkaisut, muut uudet toimintamallit
 • Vanhoja käytäntöjä ravisteleva yhteistyö uusien toimijoiden kanssa

>> Lisätään keskustelua ja innovaatioita kestävän liikkumisen lisäämiseksi

Päivitetty 20.2.2020