Kilpailun tulokset

Yleistä

Hyvinkään kaupungin järjestelmä 3D-suunnittelukilpailu on luultavasti ensimmäinen laatuaan koko maailmassa. Siinä hyödynnetään uutta selainpohjaista 3D-teknologiaa aivan uudella osallistavalla tavalla. 

Kilpailu oli avoin kaikille. Osallistujat julkaisivat työnsä itse ja pelkin nimimerkein, joten tekijät pysyivät anonyymeinä aina siihen saakka kunnes kilpailun lopullinen arviointi oli tehty ja lopputulos päätetty.

 

Tulokset

Kilpailutyöt arvioi tuomaristo, johon kuuluivat Hyvinkään kaupungin kaavoituspäällikkö ja liikenneinsinööri sekä kaksi Europan15-kilpailun voittanutta espanjalaista arkkitehtia, jotka olivat jo aikaisemmin huolellisesti tutustuneet alueen erityispiirteisiin.

Kilpailutöiden arvioinnissa kiinnitettiin päähuomio ideoiden sisältöön, ei niiden virheettömyyteen tai visuaaliseen toteutukseen. On kuitenkin todettava, että jotkut töistä oli mallinnettu erittäin taidokkaasti.

1-3. palkinnot:

1. Kilpailutyö nro 7: Kehäkeskus; tekijä nimimerkillä Kehäkeskus

2. Kilpailutyö nro 8: Koritsoonin vihreä torni; tekijä nimimerkillä Kaarne

3. Kilpailutyö nro 12: Otetaan tää: Tekijä nimimerkillä T.O.Nurminen

Kunniamaininnat:

1. Kunniamaininta Kilpailutyö nro 3: Aseman puukoulun alue; Tekijä nimimerkillä Kaarne

 2. Kunniamaininta Kilpailutyö nro 5: Asemanseutu; Tekijä nimimerkillä Tanhu

Äänestäjien suosikki:

Kilpailutyö nro 8: Koritsoonin vihreä torni; tekijä nimimerkillä Kaarne

   

Töiden arviointi

Yleisesti ottaen töissä on paneuduttu hyvin alueen erityispiirteisiin ja haasteisiin, ja sitä kautta löydetty hyvin monipuolisia ja jopa ennennäkemättömiä ideoita alueen eri osiin. Liikennejärjestelyihin on kiinnitetty erityistä huomiota ja monissa töissä on ansiokkaasti pyritty luomaan laajoja kävelypainotteisia alueita keskustaan.

Useat esitetyt ideat ovat hyvinkin toteuttamiskelpoisia ja realistisia. Joissakin töissä esimerkiksi liikenteellisiä haasteita on päädytty ratkaisemaan silta-, tunneli- ja ramppiratkaisuilla, jotka voivat olla hankalasti toteutettavissa, mutta ideoista ei ole ollut pulaa!

  

Kilpailutyö nro 7 Kehäkeskus

Työssä on otettu kantaa kaikkiin kilpailualueen eri osiin kattavasti ja ajatuksella. Siinä on esitetty useita liikenteen kehittämisideoita ja huomioitu eri liikennemuodot sekä arvioitu mahdollisuuksia keskustan tasapainottamiseen rakentamisella. Ideat ovat realistia ja toteuttamiskelpoisia, ja useita niistä on perusteltu laajasti. Pysäköintiin on otettu kantaa huomioiden asukas-, liityntä- ja pyöräpysäköinti.

Kilpailutyö nro 8 Koritsoonin vihreä torni

Yhdellä raikkaalla idealla on saatu aikaan kaupungin imagoon ja näkyvyyteen voimakkaasti vaikuttava muunneltavissa oleva teema.  Torni on sijoitettavissa helposti muuallekin kuin Koritsooninmäelle ja se on mittasuhteiltaan skaalattavissa. Siihen voidaan myös kytkeä monenlaista toiminnallisuutta sen sijoituspaikasta riippuen, ja siinä on lisäksi otettu tuoreella tavalla kantaa myös viherrakentamiseen.

Kilpailutyö nro 12 Otetaan tää

Työssä on esitetty hyviä ja toteuttamiskelpoisia ideoita, joilla muodostuisi vähin elein ihmisen mittakaavaan sopiva, miellyttävä ja sujuva mahdollisimman autoton liikkumisen ja yhteisöllisyyden akseli radan länsi- ja itäpuolen välille. Työn pääajatus, houkutteleva tulevaisuus, aikaansaadaan tekijän mukaan lisäämällä sujuvaa päästötöntä liikennettä, järjestämällä luovuutta tukevia tapahtumia, harrastemahdollisuuksia ja koulutuksia sekä tarjoamalle näille sopivia tiloja kävelyetäisyydellä toisistaan.  

Kilpailutyö nro 3: Aseman puukoulun alue

Työssä on luotu Aseman vanhalle puukoululle arvokas näkymäakseli ja kytketty alue radan puolella rautatieaseman yhteyteen. Koulun alueen keskustamainen uudisrakentaminen liiketiloineen on ratkaistu yksinkertaisin keinoin noudatellen viereisen Ykköskorttelin rakentamisen tehokkuutta ja rakeisuutta.

Kilpailutyö nro 5 Asemanseutu

Työssä on ratkottu rautatieaseman saavutettavuutta ja liikenteellisiä haasteita muun muassa sijoittamalla liityntäpysäköintiä ja joukkoliikennettä palvelevia rakennuksia kompaktisti lähelle rautatieasemaa. Liikennejärjestelyn ideointi on realistista ja toteuttamiskelpoista.

  

Kilpailun palkinnot

1. iPad Mini 64 Gb (Wifi) (kulta)

2. Kaksi kpl elokuvalippuja

3. Kaksi kpl elokuvalippuja

Äänestäjien suosikki: Kaksi kpl elokuvalippuja

   

Kooste muista töistä

Loput kilpailutyöt esitellään tammikuussa julkaistavassa koosteessa, jossa esitellään 3D-palveluun tulleet ideat ja niistä käyty keskustelu 1.7-1.12.2019 väliseltä ajalta.

Päivitetty 16.12.2019