Elinvoimamittaus 2017

Hyvinkään elinvoima kasvoi toiseksi eniten  

Elävät kaupunkikeskustat ry:n vuoden 2017 elinvoimalaskentaan osallistui 25 suomalaista kaupunkia, joista 14 kaupungin osalta oli laskettu muutoskehitys vuodesta 2016 vuoteen 2017. Yhdeksän kaupunkikeskustaa oli tämän perusteella elinvoimaistunut ja viisi laimentunut. Elinvoima kehittyi voimakkaimmin Turussa ja Hyvinkää oli toisena. Suomalaiset kaupunkikeskustat ovat keskimäärin vuoden aikana hieman elinvoimaistuneet ja tyhjien liiketilojen määrän osuus keskimäärin laskenut, vaikka se onkin edelleen korkea (11,2%) ja laskennassa tavoitteeksi asetettua alle 10 prosentin tasoa korkeammalla. Kuumien lauantaiyritysten osuus keskustoissa on keskimäärin 51,8%. Elinvoimaisessa kaupunkikeskustassa kuumien yritysten, eli lauantaisin aukiolevien liikkeiden ja ravintoloiden, osuuden tulisi olla yli selvästi yli puolet.  

Hyvinkään sijoittui toiseksi vuoden 2017 valtakunnallisessa elinvoimalukujen vertailussa. Elinvoimaluku on vuodessa noussut +8,6 tyhjien liiketilojen täyttyessä uusilla liikkeillä ja ravintoloilla. Vuoden takaiseen verrattuna tyhjien liiketilojen kokonaismäärä on vähentynyt 19 kappaleella, joista tilalle tulleista 10 on lauantaisin auki olevia yrityksiä ja 9 arkiyrityksiä. Tyhjiä liiketiloja on liiketilojen kokonaismäärästä 12,4 %, mikä on vielä hieman korkea EKK ry:n valtakunnallisen laskennan 10 prosentin tavoitteeseen verrattuna. Perusasetelmana Hyvinkään pitkänomaista radan halkomaa kaupunkia voisi pitää haasteellisena, mutta kaupunki on onnistunut tiivistämään kaupunkirakennetta keskustaan. 

Vuoden 2017 Hyvinkään elinvoimaraporttiin voi tutustua tarkemmin tästä.
Lisätietoa laskennasta ja eri kaupunkien sijoittumisesta löytää Elävät kaupunkikeskustat ry:n nettisivuilta.

 

Päivitetty 22.9.2023