Etumartinkuja 2

Etumartinkuja 2

Etumartinkuja 2 asemakaavamuutoksen tavoitteena on tutkia mahdollisuutta alueen käyttötarkoituksen muutokseen. Muutosalueena on Martin kaupunginosan kortteli 1410, joka on tällä hetkellä rakentumaton ja käsittää yhden toimistorakennusten korttelialueeksi osoitetun tontin.

Asemakaavan muutos laaditaan siksi, että voimassa oleva asemakaava ei ole toteutunut, ja kyseisen kokoiselle toimistorakennusten tontille ei ole nähty olevan kysyntään. Alueen maanomistaja on keskustellut erilaisia palveluasumismuotoja tarjoavien toimijoiden kanssa.

Kaavahanke on valmisteluvaiheessa. Kaavamuutoksesta on laadittu kaksi luonnosvaihtoehtoa, joista ensimmäisessä vaihtoehdossa alueelle mahdollistetaan sijoittaa asumis- ja erityisasumistoimintoja, ja toisessa vaihtoehdossa näiden toimintojen lisäksi myös muualla asuville tarjottavia palveluita. Kaavaluonnosten lisäksi on laadittu havainneaineistoa. Valmisteluaineisto on nähtävillä kaupungin nettisivuilla ja kaupungintalon neuvonnassa 4.6. – 5.7.2021, jonka aikana niistä on mahdollista antaa mielipiteitä.   

>> Tutustu tarkemmin

Päivitetty 4.6.2021