Lintujen ruokinta

Kulunut talvi oli pitkä ja runsasluminen, ja lintujen talviruokinnat ovat olleet monelle linnulle tärkeä ravinnonlähde. Nyt hankien sulettua ja ilmojen lämmettyä linnut löytävät ravintoa jo luonnostakin, ja ruokinnat on syytä lopettaa.

Kesäaikana ruokinnoista koituu linnulle jopa haittaa. Ruokinnat keräävät linnut tiiviille alueille, joissa taudit leviävät tehokkaasti erityisesti lämpötilojen noustessa. Muuttolinnutkin löytävät ruokinnoille ja tuovat mukanaan mm. lintuinfluenssaa, joka leviää tehokkaasti erityisesti vesilinnuissa.

Erityisen suureksi haitaksi siemen- ja leipäruokinnat koituvat pesimäkauden alettua. Emot ruokkivat poikasiaan ruokinnalta löydetyllä ruualla, mikä heikentää poikasten kasvua ja aiheuttaa parantumattomia kehityshäiriöitä. Yksi tunnetuimmista ruokintaperäisistä kehityshäiriöistä on vesilinnuilla tavattava nk. ”enkelinsiipi”, mikä aiheuttaa poikaselle lentokyvyttömyyden.

Ruokinnat houkuttelevat usein myös vähemmän toivottuja eläinlajeja. Rotat oppivat nopeasti käyttämään hyväkseen lintujen ruokintapaikkoja, samoin kuin lokit, varislinnut ja kesykyyhkytkin.  

 Lintujen ruokkiminen erityisesti taajaan asutuilla alueilla voi aiheuttaa monenlaista haittaa kiinteistöille ja niiden käyttäjille esim. tahraten ulosteilla rakenteita, piha-alueita, parvekkeita ja muita oleskelupaikkoja.  

Lintujen tuoman hygieniahaitan lisäksi linnut voivat levittää tauteja, kuten salmonellaa ja kolibakteeria. Lisäksi linnuissa ja lintujen pesissä elävät tuhohyönteiset voivat myös siirtyä rakennuksen sisätiloihin ja  linnuissa elävät loiseläimet, kuten punkit, kirput ja lintukirput, voivat levitä myös ihmiseen.

Pidetään yhdessä huolta terveellisestä ympäristöstä.

Hyvinkään kaupungin ympäristöterveydenhuolto

Päivitetty 28.4.2023