Sanasto

Etälukio:
Etälukiossa voi suorittaa kursseja sekä verkkoympäristössä että itsenäisinä suorituksina sopimalla opettajan kanssa suoritustavoista. Lukiolla on käytössä moodle-oppimisympäristö. Kursseja voi suorittaa non-stop periaatteella eli suorituksia ei ole sidottu jaksoihin. Opettajat tavoittaa parhaiten sähköpostin kautta, moodlen verkkotunnuksen voit luoda itse. Osalla kursseista on käytössä Avain, jonka saat kurssin opettajalta.

Opetussuunnitelma: 
Aikuislukiossa toimitaan aikuisten lukiokoulutukseen vahvistetun tuntijaon mukaan. Lukion minimi kurssimäärä on 44 kurssia (alle 18-vuotiaana aloittaneilla 48). Pakolliset kurssit on tummennettuina kurssiluettelossa.

Kurssi:
Aineen oppimäärä on jaettu 28 tuntia sisältäviksi kokonaisuuksiksi, jotka arvioidaan. Yksi kurssi kestää yhden jakson ajan.

Jaksot:
Opetus on jaettu viiteen noin 7 viikon jaksoon. Jakson aikana yleensä suoritetaan yksi kurssi eli 28 oppituntia kutakin jaksossa opetettavaa ainetta. Jakson jälkeen kurssi arvioidaan. Jaksojen päivämäärät näkyvät lukujärjestyksissä ja työaikasivulla.

Kokeet: 
Jakson lopulla kurssista pidetään koe. Koepäivä saattaa olla myös perjantai.

Uusintakuulustelu:
Uusi koemahdollisuus kurssikokeeseen. Hylättyä ja hyväksyttyä arvosanaa voi yrittää korottaa yhden kerran. Kokeeseen ilmoittaudutaan viikkoa ennen aineenopettajalle wilmalla tai sähköpostilla. Koepäivät löytyvät täältä

Päättöarvosana:
Lukion päättötodistukseen tuleva arvosana on pakollisten ja syventävien kurssien keskiarvo.

Maksut:
Tutkintotavoitteinen opiskelu on ilmaista. Hyvinkään toisen asteen opiskelijoilla on myös oikeus osallistua maksutta kaikille kursseille.

Aineopiskelumaksu on 50 euroa /lukuvuosi. Maksulaput jaetaan kurssin alussa. Opetuslautakunta on vahvistanut maksun.

Poissaolot:
Päiväkoulun opiskelijoille on samat poissalosäännöt kuin päivässäkin. Aikuisopiskelijat ilmoittavat poissaolonsa aineenopettajille. Etukäteen voi myös sopia etenemisestään poissaolon aikana. Opettaja ja opiskelija sopivat yhdessä osallistumisoikeudesta kokeeseen.

Itsenäinen kuullunymmärtämisen harjoittelu
Opiskelijoiden on mahdollista harjoitella kuullunymmärtämistä itsenäisesti vanhojen ylioppilaskuuntelujen avulla. Materiaalin ja ohjauksen saa rehtorilta tai kyseisen aineen opettajalta.

Päivitetty 18.5.2021