Poissaolot ja lomat

Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. (Lukiolaki § 25)

Poissaolot tulee selvittää Wilmassa mahdollisimman pian. Mikäli opiskelija on poissa yli kaksi opetuskertaa (75 min.)  kurssilta, opettaja arvioi yhdessä opiskelijan kanssa, onko kurssin jatkaminen mahdollista. Oikeus suorittaa kurssi voidaan myös evätä liiallisten poissaolojen vuoksi riippumatta poissaolon syystä, jos opettaja katsoo, ettei hän voi arvioida kurssia puuttuvan näytön vuoksi.

Koeviikon poissaoloista on oltava lääkärin tai terveydenhoitajan todistus tai huoltaja ilmoitus rehtorille koepäivän aamuna.

Alle 18-vuotiaiden opiskelijoiden poissaolot selvittää huoltaja. Jos poissaolo kestää yli 3 päivää, on asiasta oltava yhteydessä ryhmänohjaajaan/rehtoriin.

Ennalta tiedettyihin poissaoloihin anotaan hyvissä ajoin ryhmänohjaajan tai rehtorin lupa. Anomus ryhmänohjaajalle tehdään Wilmassa ja rehtorille wilman hakemukset ja päätökset -välilehdeltä. Mikäli poissaolo kestää yli viisi päivää anomus tehdään rehtorille, muussa tapauksessa ryhmänohjaajalle. Mahdolliset korvaavat tehtävät tulee sopia ennen lomaa. Mikäli opettaja ei pysty poissaolojen vuoksi arvioimaan kurssia, luopuu opiskelija suoritusoikeudesta. Päätös lomasta tulee Wilman kohtaan hakemukset ja päätökset sekä tuntimerkinnät-taulukkoon ko päivien kohdalla.

Päivitetty 11.4.2022