Maantiede

Koulussamme on tarjolla valtakunnallisten kurssien lisäksi myös kuntakohtaisia kursseja. Kursseilla tutkitaan maapalloa karttojen avulla ja pohditaan maailman tilaa monipuolisen faktan valossa. Mitä on paikkaoppi? Miksi köyhyys on ongelma? Kursseilla teemme erilaisia töitä yksin ja ryhmissä. Oppitunneillamme käy asiantuntijavieraita ja teemme maastoretkiä.

Maantieteen tunteilla tehtyä

Maantieteen kuntakohtaiset kurssit

Opiskelija tutkii maantiedon karttoja netissä

5. Karttakurssi

Työkurssi, jolla tutustutaan erilaisiin karttoihin ja tehdään niihin liittyviä harjoitustöitä. Harjoitellaan mm. karttatulkintaa sekä laaditaan karttoja. Työskennellään sekä digitaalisten että paperikarttojen avulla ja tehdään myös paikkatietoharjoituksia.

6. Luonnonmaantieteen työkurssi

Työkurssi, jolla perehdytään maapallon, Suomen ja Hyvinkään seudun luonnonmaantieteellisiin piirteisiin: geologiaan, maaperään, ilmastoon, kasvillisuuteen ja maisemaan. Kurssilla tehdään retkiä.

7. Eriarvoinen maailma

Maantieteen tunteilla tehtyä

Kurssilla tutkitaan hyvinvoinnin alueellisia eroja maapallolla. Miksi toiset valtiot ovat rikkaita ja toiset köyhiä? Vertaillaan erilaisia valtioiden kehitystä kuvaavia muuttujia.

Miksi köyhyys on ongelma?

8. Lukudiplomikurssi

Kurssilla luetaan 3-4 maantieteeseen liittyvää kirjaa, jotka analysoidaan ja tentitään maantieteen opettajalle sopimuksen mukaan.

9. Abikurssi

Kurssilla kerrataan ja syvennetään maantieteen keskeisiä ja ajankohtaisia aiheita. Käydään läpi vanhoja yo-tehtäviä ja valmistaudutaan sähköisten yo-kirjoitusten vaatimuksiin. Kurssi sopii niille, jotka aikovat kirjoittaa maantieteen ainereaalin yo-kokeessa.

 Maantieteen tunteilla tehtyäMaantieteen tunteilla tehtyä

Päivitetty 25.6.2020