Hyvinkään lukio

Hyvinkään lukio on moderni, tulevaisuuteen suuntaava noin 900 opiskelijan lukio. Hyvinkään lukion uusi rakennus, Kipinä, valmistui marraskuussa 2020. Sinne muuttivat helmikuussa 2021 Hyvinkään lukion Sveitsin toimipisteen sekä Hyvinkään Yhteiskoulun toimipisteen opiskelijat. 

Hyvinkään lukiossa voi opiskella yleis- tai luonnontiedelinjalla. Yleislinjan opiskelijoiden kurssivalinnat voivat painottua esim. humanistisiin aineisiin, taideaineisiin tai kieliin, mutta yhtä hyvin kursseja valitaan myös paljon matemaattis-luonnontieteellisistä aineista. Luonnontiedelinjalla voi perehtyä syvällisesti biologiaan, maantieteeseen, fysiikkaan ja kemiaan. Luonnontiedelinja antaa hyvät valmiudet jatkaa opintoja lukion jälkeen luonnontieteen, tekniikan ja lääketieteen aloilla.

Lukion taidetta harrastavilla opiskelijoilla on mahdollisuus hakeutua taideluokalle, jonka opiskelijoiden lukujärjestyksiin sovitetaan runsas määrä kuvataiteen, musiikin ja/tai teatteri-ilmaisun kursseja, joita on tarjolla lukiossamme tavanomaista runsaammin. Opiskelijoilla on myös mahdollisuus hyväksilukea koulun ulkopuolisia taiteen perusopintoja. Urheilun harrastajat voivat ottaa osaa Hyvinkään kaupungin yhteiseen toisen asteen urheiluvalmennukseen eri lajeissa. Lukiossamme on myös tarjolla huippu-urheiluvalmennusta SM-tason urheilijoille.

Hyvinkään lukio sijaitsee lähellä rautatie- ja linja-autoasemia, minkä vuoksi se on hyvä vaihtoehto kaikille lähipaikkakunnilla asuville. Työskentelyilmapiiri on avoin, rauhallinen ja viihtyisä. Opetuksemme on modernia ja Suomen uusimman lukiorakennuksen tilat tukevat nykyaikaisia opiskelumetodeja. Lukiomme tekee myös yhteistyötä korkeakoulujen ja yritysten kanssa. Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua monipuoliseen kansainväliseen toimintaan. Lukiomme on mukana myös toisen asteen yhteistyössä kaksoistutkinnon lukio-opintojen järjestäjänä.

Kipinä

Arkkitehdin kuvailu rakennuksesta:

Kipinäksi nimetty rakennus nousi osaksi uutta Hangonsillan kaupunginosaa. Tarkoitus on osaltaan erottua ympäristössä keskeisenä julkisena rakennuksena, jossa tapahtuu koko päivän. Rakennus on sijoitettu tontille niin, että se rajaa uutta kevyen liikenteen reittiä ja katualuetta. Luoden näin kaupunkimaista katunäkymää. Rakennuksen eteläpuolella avautuu sisäpiha, joka aktivoi rakennuksen käyttäjiä ulkoiluun. Sisäpihalla näkyvänä tunnuspiirteenä julkisivussa on Cor-Ten-teräksinen verkko, joka patinoituessaan luo vaihtelevaa ilmettä rakennukselle. Toisena pääasiallisena julkisivumateriaalina on pitkäikäisyyttä ilmentävä paikalla muurattu tiili. 

Astuttaessa sisään rakennukseen näkymä aukeaa läpi talon etelästä pohjoiseen ja myös valokuilun kautta kerrosten läpi ylöspäin. Sisään tultaessa on tavoiteltu juhlallisuutta ja avoimuutta. Avoimemman keskustilan itä- ja länsipuolella on kerroksissa eri luonteisia opetustiloja. Kokonaisuutena talolla on tavoitteena tukea monipuolista käyttöä.

Matias Topi
arkkitehti SAFA

Kipinä

Päivitetty 18.3.2021