Hyvinkään lukio

Hyvinkään lukio on moderni, tulevaisuuteen suuntaava noin 900 opiskelijan lukio, jossa on hyvät valmiudet opiskella luonnontiedelinjalla tai yleislinjalla, jossa opiskelijoiden kurssivalinnat voivat painottua esim. humanistisiin aineisiin, taideaineisiin tai kieliin.

Hyvinkään lukion uusi rakennus, Kipinä, valmistui marraskuussa 2020. Sinne muuttavat helmikuussa 2021 nykyinen Hyvinkään Sveitsin lukio sekä Hyvinkään Yhteiskoulun lukio ja aikuislinja. Helmikuuhun asti lukio toimii kahdessa eri toimipisteessä.

Hyvinkään yhteiskoulun toimipiste on monipuolinen yleislukio, joka painottaa erityisesti taideaineita ja kieliä. Opiskelijoilla on mahdollisuus valita taideaineisiin perustuva linja, jossa opiskeltaessa otetaan huomioon musiikin ja kuvataiteiden harrastus. Päätehtävänä on kuitenkin auttaa opiskelijoita saavuttamaan laaja yleissivistys ja hyvä menestys ylioppilastutkinnossa, jotta ovet avautuisivat korkea-asteen opintoihin.

Hyvinkään Sveitsin toimipisteessä puolet opiskelijoista on luonnontiedelinjalla ja puolet yleisellä lukiolinjalla. Luonnontiedelinjalla voi perehtyä syvällisesti biologiaan, maantieteeseen, fysiikkaan ja kemiaan. Se antaa hyvät valmiudet jatkaa opintoja lukion jälkeen luonnontieteen, tekniikan ja lääketieteen aloilla. Yleisellä linjalla saa hyvän yleissivistävän pohjan. Opiskelija voi keskittyä esim. humanistisiin aineisiin, taideaineisiin, liikuntaan ja yrittäjyyteen.

Hyvinkään lukio sijaitsee lähellä linja-autoasemaa. Myös rautatieasema on välittömässä läheisyydessä ja lukio on näin ollen varteenotettava vaihtoehto kaikille radan varrella asuville nuorille. Työskentelyilmapiiri on avoin, rauhallinen ja viihtyisä. Lukiossamme on uudet hyvin varustellut luokat ja tuemme opiskelijan oman tietokoneen hankintaa 100 eurolla vuodessa kolmen vuoden ajan.

Opetuksemme on modernia ja ajan tasalla olevaa. Erilaisia opetusmenetelmiä käytetään paljon. Lukiomme tekee myös yhteistyötä korkeakoulujen ja yritysten kanssa. Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua monipuoliseen kansainväliseen toimintaan. Lukiomme on mukana myös Hyvinkään toisen asteen yhteistyössä. Urheilun harrastajat voivat ottaa osaa Hyvinkään kaupungin yhteiseen toisen asteen urheiluvalmennukseen eri lajeissa. Sen lisäksi lukiossamme on tarjolla huippu-urheiluvalmennusta SM-tason urheilijoille.

Kipinä

Arkkitehdin kuvailu rakennuksesta:

Kipinäksi nimetty rakennus nousee osaksi uutta Hangonsillan kaupunginosaa. Tarkoitus on osaltaan erottua ympäristössä keskeisenä julkisena rakennuksena, jossa tapahtuu koko päivän. Rakennus on sijoitettu tontille niin, että se rajaa uutta kevyen liikenteen reittiä ja katualuetta. Luoden näin kaupunkimaista katunäkymää. Rakennuksen eteläpuolella avautuu sisäpiha, joka aktivoi rakennuksen käyttäjiä ulkoiluun. Sisäpihalla näkyvänä tunnuspiirteenä julkisivussa on Cor-Ten-teräksinen verkko, joka patinoituessaan luo vaihtelevaa ilmettä rakennukselle. Toisena pääasiallisena julkisivumateriaalina on pitkäikäisyyttä ilmentävä paikalla muurattu tiili. 

Astuttaessa sisään rakennukseen näkymä aukeaa läpi talon etelästä pohjoiseen ja myös valokuilun kautta kerrosten läpi ylöspäin. Sisään tultaessa on tavoiteltu juhlallisuutta ja avoimuutta. Avoimemman keskustilan itä- ja länsipuolella on kerroksissa eri luonteisia opetustiloja. Kokonaisuutena talolla on tavoitteena tukea monipuolista käyttöä.

Matias Topi
arkkitehti SAFA

Kipinä

Päivitetty 22.11.2020