Hyvinkään lukio

Hyvinkään lukio on moderni, tulevaisuuteen suuntaava noin 900 opiskelijan lukio ja aikuislinja. Hyvinkään lukion uusi rakennus, Kipinä, valmistui marraskuussa 2020.

Hyvinkään lukiossa voi opiskella yleis- tai luonnontiedelinjalla. Yleislinjan opiskelijoiden valinnat voivat painottua esim. humanistisiin aineisiin, taideaineisiin tai kieliin, mutta myös matemaattis-luonnontieteellisistä aineista valitaan paljon. Luonnontiedelinjalla voi perehtyä syvällisesti biologiaan, maantieteeseen, fysiikkaan ja kemiaan. Se antaa hyvät valmiudet jatkaa opintoja lukion jälkeen luonnontieteen, tekniikan ja lääketieteen aloilla.

Lukion taidetta harrastavilla opiskelijoilla on mahdollisuus hakeutua taideluokalle, jonka opiskelijoiden lukujärjestyksiin sovitetaan runsas määrä kuvataiteen, musiikin ja/tai teatteri-ilmaisun kursseja, joita on lukiossamme paljon tarjolla. Opiskelijoilla on mahdollisuus hyväksilukea koulun ulkopuolisia taiteen perusopintoja. Lukiossamme on myös tarjolla huippu-urheiluvalmennus SM-tason urheilijoille. Huippu-urheilijan on mahdollisuus sovittaa opiskelu ja valmentautuminen sopivaksi kokonaisuudeksi. Taito- ja taideaineissa on mahdollisuus suorittaa lukiodiplomi.

Hyvinkään lukiossa on laaja kielitarjonta ja paljon kansainvälistä toimintaa. Tarjolla ovat A-kielinä englannin lisäksi saksa ja ranska ja B-kielinä espanja, italia, japani, ranska, saksa ja venäjä. Lisää kieliä mm. kiinaa ja viittomakieltä on tarjolla Hyvinkään opiston tarjonnassa myös lukiolaisille.

Hyvinkään lukio sijaitsee lähellä rautatie- ja linja-autoasemia, minkä vuoksi se on hyvä vaihtoehto kaikille lähipaikkakunnilla asuville. Työskentelyilmapiiri on avoin, rauhallinen ja viihtyisä. Opetus on modernia ja Suomen uusimman lukiorakennuksen tilat tukevat nykyaikaisia opiskelumetodeja. Lukio tekee myös yhteistyötä korkeakoulujen ja yritysten kanssa. Lukiomme on mukana toisen asteen yhteistyössä kaksoistutkinnon lukio-opintojen järjestäjänä.

Arkkitehdin kuvailu rakennuksesta:

Kipinäksi nimetty rakennus nousi osaksi uutta Hangonsillan kaupunginosaa. Tarkoitus on osaltaan erottua ympäristössä keskeisenä julkisena rakennuksena, jossa tapahtuu koko päivän. Rakennus on sijoitettu tontille niin, että se rajaa uutta kevyen liikenteen reittiä ja katualuetta. Luoden näin kaupunkimaista katunäkymää. Rakennuksen eteläpuolella avautuu sisäpiha, joka aktivoi rakennuksen käyttäjiä ulkoiluun. Sisäpihalla näkyvänä tunnuspiirteenä julkisivussa on Cor-Ten-teräksinen verkko, joka patinoituessaan luo vaihtelevaa ilmettä rakennukselle. Toisena pääasiallisena julkisivumateriaalina on pitkäikäisyyttä ilmentävä paikalla muurattu tiili. 

Astuttaessa sisään rakennukseen näkymä aukeaa läpi talon etelästä pohjoiseen ja myös valokuilun kautta kerrosten läpi ylöspäin. Sisään tultaessa on tavoiteltu juhlallisuutta ja avoimuutta. Avoimemman keskustilan itä- ja länsipuolella on kerroksissa eri luonteisia opetustiloja. Kokonaisuutena talolla on tavoitteena tukea monipuolista käyttöä.

Matias Topi
arkkitehti SAFA

Päivitetty 21.9.2023

    

kaupungin tunnus valkoisena

In English 
På svenska

  

Työntekijöille: 
(webmail/sähköposti)

- Office.com

hyvinkaa.fi

visithyvinkaa.fi

 

face instan logo twitter youtube LinkedIn

OTA YHTEYTTÄ

Hyvinkään lukio
Kenkätehtaankatu 1,
05900 Hyvinkää 
hyvinkaanlukio@hyvinkaa.fi
hyvinkaanlukio.aikuislinja@hyvinkaa.fi
p. 019 459 11*

Yhteystietojen haku
Opetushenkilöstön sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@edu.hyvinkaa.fi

Rehtoreiden ja oppilaitossihteerien sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi

 

   

VERKKOLASKUT & OSOITE

Verkkolaskuosoite/OVT 003701258660

Operaattori Telia/CGI 003703575029

 

Verkkolaskulla näkyvä osoite:

Hyvinkään kaupunki

003701258660
PL 299
02066 DOCUSCAN

  

Kaupungin ostolaskun vastaanottotapa on verkkolasku.

Hyvinkään lukion viite: 187 44005 
Hyvinkään lukion hankkeiden viite: 187 44006

Kaupungin y-tunnus: 0125866-0