Opintotuki

Oppivelvollisuuden laajeneminen vaikuttaa koulumatkatukeen ja opintotukeen

Oppivelvollisuus laajenee 1.8.2021. Toisen asteen opinnoista tulee maksuttomia laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluville nuorille.

Oppivelvollisuuden laajeneminen koskee nuoria, jotka päättävät peruskouluopintonsa vuonna 2021 tai sen jälkeen. Muutokset tulevat voimaan ikäluokka kerrallaan. Ensimmäinen laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluva ikäluokka on tänä vuonna peruskouluopintonsa päättävät opiskelijat. Ennen tätä peruskoulunsa päättäneet opiskelijat eivät kuulu laajennetun oppivelvollisuuden piiriin.

Opiskelija voi saada jatkossakin opintotukea sekä koulumatkatukea, mutta niihin tulee muutoksia.

Muutokset opintotukeen

Maksuttomaan koulutukseen oikeutettu opiskelija ei voi saada opintorahan oppimateriaalilisää. Muuta opintotukea hän voi saada samoin kuin muut opiskelijat.

Maksuttomaan koulutukseen oikeutettu opiskelija voi saada opintotukea aikuislukio-opintoihin.

Opintotuki

Lukiossa opintotukea voi saada lukion oppimäärän suorittamiseen. Opintotukea myönnetään päätoimisten opintojen ajaksi. Lukio-opinnot katsotaan päätoimisiksi, kun niiden oppimäärän mukainen laajuus on yhteensä vähintään 75 kurssia (25 tuntia/viikko) tai 150 opintopistettä. Lisäksi edellytetään, että opiskelija osallistuu lukukauden aikana vähintään 10 kurssille tai vähintään 20 opintopisteen laajuisiin opintoihin tai vähintään kahteen (2) ylioppilastutkintoon kuuluvaan kokeeseen. Kurssiin osallistumisella tarkoitetaan opetuksessa mukanaoloa. Tukioikeus päättyy viimeistään ylioppilastutkinnon suorittamiseen.

Aikuislukio-opinnot ovat päätoimisia, jos olet oikeutettu maksuttomaan koulutukseen tai jos suoritat aikuislukio-opinnot yhdistelmätutkintona eli ammatillisen perustutkinnon yhteydessä.

Lukiokoulutukseen valmistava koulutus on päätoimista.

Voit saada opintotukea, jos olet aikuisten perusopetuksessa. Opintotuki myönnetään yleensä samoin kuin toisen asteen opintotuki. Aikuisten perusopetuksessa opintosi ovat päätoimisia, jos niiden laajuus on vähintään 22 kurssia lukuvuodessa.

Voit saada opintotukea myös ulkomailla opiskeluun, jos opinnot vastaavat opintotukeen oikeuttavia opintoja Suomessa tai ne sisältyvät Suomessa suoritettaviin opintoihin.

Opintotuki koostuu opintorahasta ja valtion takaamasta opintolainasta. Tuki myönnetään kolmeksi opiskeluvuodeksi ja lisähakemuksesta neljänneksi, jos päätoimiset lukio-opinnot jatkuvat.

Opintorahan suuruus määräytyy hakijan iän, asumismuodon ja siviilisäädyn mukaan. Opiskelija on oikeutettu opintorahaan seuraavasta kuukaudesta lukien, jona täyttää 17 vuotta. Jos olet alle 17-vuotias, sinulla voi olla mahdollisuus saada opintorahan oppimateriaalilisääEt kuitenkaan voi saada oppimateriaalilisää, jos sinulla on oikeus maksuttomaan koulutukseen. Muuta opintorahaa et voi saada, koska sinusta maksetaan lapsilisää. Kun täytät 17 vuotta, voit saada myös muuta opintorahaa seuraavan kuukauden alusta alkaen.

Jos sinusta ei makseta lapsilisää, voit saada opintorahaa. Jos asut vanhempasi luona, vanhempiesi tulot voivat pienentää opintorahasi määrää tai estää sen saamisen. Voit arvioida opintotuen määrän laskurilla. Laita laskuriin iäksesi 17 vuotta, jos sinusta maksettava lapsilisä on lakkautettu.

Opintoraha ei ole tuloa opintotuen saajan omien tulojen tulovalvonnassa.

Hae tukea verkossa Kelan asiointipalvelussa tai paperilomakkeella, jota saa oppilaitoksesta ja Kelan verkkosivuilta. Toimita paperihakemus liitteineen oppilaitokseen tai Kelaan.

Oppimateriaalilisä

Opintorahaan on mahdollista saada oppimateriaalilisä. Opintorahan oppimateriaalilisä on 47,44 e/kk 1.8.2021 alkaen.

Et kuitenkaan voi saada oppimateriaalilisää, jos sinulla on oikeus maksuttomaan koulutukseen.

Voit saada oppimateriaalilisää, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

  • olet lapseton ja naimaton opiskelija
  • vanhempiesi yhteenlasketut tulot ovat enintään 41 100 euroa vuodessa
  • asut vanhempasi luona ja olet alle 20-vuotias tai asut itsenäisesti ja olet alle 18-vuotias.
  • et ole oikeutettu maksuttomaan koulutukseen.

Oppimateriaalilisää voivat saada opintotukeen oikeuttavaa ammatillista koulutusta tai lukiokoulutusta suorittavat. Kela myöntää oppimateriaalilisän automaattisesti opiskelijoille, jotka jo saavat opintotukea. Jos et vielä saa mitään opintotukea (opintorahaa, opintolainan valtiontakausta tai opintotuen asumislisää), hae opintotukea opintotukihakemuksella.

Opintorahan huoltajakorotus

Jos olet alle 18-vuotiaan lapsen huoltaja, voit saada 253,69 euron opintorahan lisäksi opintorahan huoltajakorotuksen, joka on 101,36 euroa kuukaudessa 1.8.2021 alkaen. Lasten lukumäärä ja se, kenen luona lapsi asuu, eivät vaikuta huoltajakorotukseen. Huoltajakorotusta ei voi hakea, vaan Kela myöntää sen automaattisesti muun opintorahan lisäksi, kun tieto huoltajuudesta on väestötietojärjestelmässä.

Opiskelijan asumistuki

Suomessa vuokralla asuvat voivat saada yleistä asumistukea. Sitä on haettava erikseen.

Huomaa seuraavat aina ajantasalla olevat Kelan sivut:

Opintotuki

Opiskelijan ja asevelvollisen tuet - lyhyesti ja selkeästi

Asumistuki

Päivitetty 27.12.2022

    

kaupungin tunnus valkoisena

In English 
På svenska

  

Työntekijöille: 
(webmail/sähköposti)

- Office.com

hyvinkaa.fi

visithyvinkaa.fi

 

face instan logo twitter youtube LinkedIn

OTA YHTEYTTÄ

Hyvinkään lukio
Kenkätehtaankatu 1,
05900 Hyvinkää 
hyvinkaanlukio@hyvinkaa.fi
hyvinkaanlukio.aikuislinja@hyvinkaa.fi
p. 019 459 11*

Yhteystietojen haku

Kaupungin sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi

 

   

VERKKOLASKUT & OSOITE

Verkkolaskuosoite/OVT 003701258660

Operaattori Telia/CGI 003703575029

 

Verkkolaskulla näkyvä osoite:

Hyvinkään kaupunki

003701258660
PL 299
02066 DOCUSCAN

  

Kaupungin ostolaskun vastaanottotapa on verkkolasku.

  

Kaupungin y-tunnus: 0125866-0