Opintotuki

Lukiossa opintotukea voi saada lukion oppimäärän suorittamiseen. Opintotukea myönnetään päätoimisten opintojen ajaksi. Lukio-opinnot katsotaan päätoimisiksi, kun niiden oppimäärän mukainen laajuus on yhteensä vähintään 75 kurssia (25 tuntia/viikko). Lisäksi edellytetään, että opiskelija osallistuu lukukauden aikana vähintään 10 kurssiin tai vähintään kahteen ylioppilastutkintoon kuuluvaan kokeeseen. Kurssiin osallistumisella tarkoitetaan opetuksessa mukanaoloa. Tukioikeus päättyy viimeistään ylioppilastutkinnon suorittamiseen.

Aikuislukio-opintoihin saa tukea vain jos ne suorittaa ammatillisen perustutkinnon yhteydessä. Tukea voidaan myöntää myös opintoihin ulkomailla ja aikuisten perusopetukseen. Aikuisten perusopetuksessa opintosi ovat päätoimisia, jos niiden laajuus on vähintään 22 kurssia lukuvuodessa.

Opintotuki koostuu opintorahasta ja valtion takaamasta opintolainasta. Tuki myönnetään kolmeksi opiskeluvuodeksi ja lisähakemuksesta neljänneksi, jos päätoimiset lukio-opinnot jatkuvat.

Opintorahan suuruus määräytyy hakijan iän, asumismuodon ja siviilisäädyn mukaan. Opiskelija on oikeutettu opintorahaan seuraavasta kuukaudesta lukien, jona täyttää 17 vuotta.

Hae tukea verkossa Kelan asiointipalvelussa tai paperilomakkeella, jota saa oppilaitoksesta ja Kelan verkkosivuilta. Toimita paperihakemus liitteineen oppilaitokseen tai Kelaan.

Oppimateriaalilisä

Opintorahaan on mahdollista saada oppimateriaalilisä. Opintorahan oppimateriaalilisä on 46,80 e/kk, ja sitä voidaan myöntää 1.8.2019 alkaen.

Voit saada oppimateriaalilisää, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

  • olet lapseton ja naimaton opiskelija
  • vanhempiesi yhteenlasketut tulot ovat enintään 41 100 euroa vuodessa
  • asut vanhempasi luona ja olet alle 20-vuotias tai asut itsenäisesti ja olet alle 18-vuotias.

Oppimateriaalilisää voivat saada opintotukeen oikeuttavaa ammatillista koulutusta tai lukiokoulutusta suorittavat. Kela myöntää oppimateriaalilisän automaattisesti opiskelijoille, jotka jo saavat opintotukea. Jos et vielä saa mitään opintotukea (opintorahaa, opintolainan valtiontakausta tai opintotuen asumislisää), hae opintotukea opintotukihakemuksella.

Opintorahan huoltajakorotus

Jos olet alle 18-vuotiaan lapsen huoltaja, voit saada 250,28 euron opintorahan lisäksi opintorahan huoltajakorotuksen, joka on 100,00 euroa kuukaudessa 1.1.2020 alkaen. Lasten lukumäärä ja se, kenen luona lapsi asuu, eivät vaikuta huoltajakorotukseen. Huoltajakorotusta ei voi hakea, vaan Kela myöntää sen automaattisesti muun opintorahan lisäksi, kun tieto huoltajuudesta on väestötietojärjestelmässä.

Opiskelijan asumistuki

Suomessa vuokralla asuvat voivat saada yleistä asumistukea. Sitä on haettava erikseen.

Huomaa seuraavat aina ajantasalla olevat Kelan sivut:

Opintotuki

Opiskelijan ja asevelvollisen tuet - lyhyesti ja selkeästi

Asumistuki

Päivitetty 25.1.2021