Opinto-ohjaus:

Sami Kaitero, p 040 4817272, sami.kaitero@hyvinkaa.fi

Seppo Pyhälahti, p. 040 4817273, seppo.pyhalahti@hyvinkaa.fi

Opinto-ohjaus Hyvinkään lukiossa

Opiskelijan tulee saada lukio-opintojensa aikana ohjausta opiskelunsa ja valintojensa tueksi. Ohjauksen avulla opiskelija ymmärtää erilaisten lukioaikaisten valintojen vaikutuksen ura- ja jatko-opinto mahdollisuuksiinsa. Opiskelijan opiskelutaidot sekä kyky arvioida taitojaan kehittyvät. Häntä tuetaan tunnistamaan vahvuutensa ja kehittymistarpeensa oppijana sekä käyttämään hänelle soveltuvia opiskelumenetelmiä. Opiskelijaa harjaannutetaan omien valintojen suunnitteluun ja tekemiseen sekä vastuuseen valinnoistaan. Tavoitteena on, että opiskelija sisäistää elinikäisen oppimisen merkityksen.

Ohjauksessa käsitellään monipuolisesti ja ennakkoluulottomasti erilaisia jatko-opintoihin ja urasuunnitteluun liittyviä vaihtoehtoja opiskelijan omien suunnitelmien ja valintojen tueksi sekä ohjataan opiskelijaa näihin liittyvässä tiedonhaussa. Opiskelijan lukio-opintojen etenemisen sekä jatko-opintoihin ja työelämään siirtymisen tueksi opiskelija laatii itselleen henkilökohtaisen suunnitelman, joka pitää sisällään opiskelusuunnitelman, ylioppilastutkintosuunnitelman sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelman. Opiskelija päivittää suunnitelmiaan oppilaitoksen ohjaushenkilöstön tuella.

Opinto-ohjaus on opiskelijan tukena opinnoissa

Opintojen ohjauksella tarkoitetaan lukiossa opiskelijan opintosuunnittelun opastusta ja koulunkäynnin yleistä tukea. Opintojen ohjauksesta vastaa lukiossa opinto-ohjaaja. Eri oppiaineiden sisältöihin ja opetukseen ohjausta antavat myös aineenopettajat. Erityisiin opetusjärjestelyihin ja ylioppilaskirjoituksiin ohjaa rehtori.

Opintojen ohjauksen laajuus on koko lukioaikana opiskelijalle neljä opintopistettä. Opintopisteet on jaettu eri vuosille niin, että ensimmäisenä vuotena ohjauksen tavoitteena on orientoida uutta lukiolaista lukio-opintoihin, toisena vuotena tutustua eri jatko-opiskeluvaihtoehtoihin ja kolmantena opintovuotena valmistaa jatko-opintohakuihin.

Opintojen ohjausta annetaan myös henkilökohtaisesti opinto-ohjaajan vastaanotolla. Opinto-ohjaaja on koululla tavoitettavissa päivittäin. Jatko-opintoja ajatellen tärkeimmät tietolähteet ovat nykyisin sähköisessä muodossa.

Opinto-ohjaajan kautta voi myös hakeutua ammatinvalinnanohjaukseen, jota järjestetään Hyvinkään työvoimatoimistossa. Työvoimatoimistossa on ammatinvalinnanohjauksen lisäksi tietopalvelu, josta saa tietoja opintoihin ja urasuunnitelmiin liittyvissä asioissa. Lisäksi työvoimatoimisto palvelee välittämällä kesätyöpaikkoja sekä kansainvälisiä harjoittelupaikkoja.

Päivitetty 24.5.2023

    

kaupungin tunnus valkoisena

In English 
På svenska

  

Työntekijöille: 
(webmail/sähköposti)

- Office.com

hyvinkaa.fi

visithyvinkaa.fi

 

face instan logo twitter youtube LinkedIn

OTA YHTEYTTÄ

Hyvinkään lukio
Kenkätehtaankatu 1,
05900 Hyvinkää 
hyvinkaanlukio@hyvinkaa.fi
hyvinkaanlukio.aikuislinja@hyvinkaa.fi
p. 019 459 11*

Yhteystietojen haku
Opetushenkilöstön sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@edu.hyvinkaa.fi

Rehtoreiden ja oppilaitossihteerien sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi

 

   

VERKKOLASKUT & OSOITE

Verkkolaskuosoite/OVT 003701258660

Operaattori Telia/CGI 003703575029

 

Verkkolaskulla näkyvä osoite:

Hyvinkään kaupunki

003701258660
PL 299
02066 DOCUSCAN

  

Kaupungin ostolaskun vastaanottotapa on verkkolasku.

Hyvinkään lukion viite: 187 44005 
Hyvinkään lukion hankkeiden viite: 187 44006

Kaupungin y-tunnus: 0125866-0