Kuraattori

Jasmina McLeod Smith, p. 0400 361 083.

Katja Kaikkonen, p. 040 846 7903

Opiskelijakuraattori on tavattavissa opiskelijahuollon käytävällä sijaitsevassa työhuoneessa B245.

Kuraattorin tehtävänä on tukea opiskelijoiden opintoja sekä psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Kuraattori toimii yhteistyössä opiskelijan, kodin, oppilaitosyhteisön ja oppimisen tuki -ryhmän sekä tarvittaessa muiden opiskelijan elämään kuuluvien tahojen kanssa. Kuraattorin tehtävänä on järjestää opiskelijoille riittävä tuki ja ohjaus sekä muut tarpeelliset toimet koulunkäyntiin ja kehitykseen liittyvien sosiaalisten ja psyykkisten vaikeuksien poistamiseksi sekä koulun ja kotien välisen yhteistyön kehittämiseksi.

Kuraattorin kanssa opiskelija voi keskustella luottamuksellisesti opiskeluun ja omaan elämäntilanteeseen liittyvistä asioista. Esimerkiksi lukio-opiskeluun liittyvät vaikeudet, jaksaminen, ihmissuhteet, yksinäisyys, erilaiset kriisit ja muut asiat, jotka painavat mieltä, ovat sellaisia asioita, joista on hyvä keskustella jonkun aikuisen kanssa.  Asioiden kanssa ei tarvitse jäädä yksin, kuraattori on koulussa opiskelijaa varten.

Kuraattoriin voi ottaa yhteyttä Wilman kautta, puhelimella 0400 361 083 tai käymällä paikan päällä.

pihlaja

Päivitetty 24.1.2022