Yleistä

Koulun toiminta-ajatus (PÄIVITETTÄVÄ!)

Hyvinkään lukio välittää opiskelijoilleen vahvan ja laajan yleissivistyksen, joka luo heihin hyvän itsetunnon ja kasvattaa heidät vastuuseen ympäristöstä sekä maailmasta ja joka mahdollistaa kaikki jatko-opinnot.

Sen vuoksi opiskelijoita ohjataan kasvamaan niin, että he ovat tottuneita säännölliseen työntekoon ja heistä tulee toiset huomioon ottavia, yhteistyöhön ja erilaisten ihmisten kanssa toimimaan kykeneviä ihmisiä.

Opiskelijat ohjataan ymmärtämään kulttuurin säilyttävyyttä ja muuttuvuutta sekä perinteen merkityksen. Heistä tulee kasvaa monipuoliseen ajatteluun halukkaita, uutta sietäviä ja uusiin työtilanteisiin sopeutuvia ihmisiä.

Hyvinkään lukio jatkaa Sveitsin ja Yhteiskoulun lukioiden pitkää perinnettä vahvan yleissivistyksen välittäjänä ja kulttuuriharrastuksiin opastajana. Yhteistyössä Hyrian ammatillisen kuvataideopetuksen kanssa toteutetaan koulun kuvataideopetuksen painotus.

Opetusjärjestelyt

Lukio on laajuudeltaan 3-vuotinen. Opiskelija voi suorittaa lukion 2 - 4 vuodessa. Perustelluista syistä rehtori voi antaa lukion suorittamiseen lisäaikaa.

Lukion jokainen oppimäärä koostuu kursseista, joiden pituus on noin 23 oppituntia. Lukuvuosi on jaettu viiteen jaksoon. Kurssi opiskellaan yleensä keskitetysti, jolloin oppiainetta on kolme 75 minuutin oppituntia viikossa. Jotkin aineet voivat olla hajautettu useammalle eri jaksolle. Kukin jakso päättyy koeviikkoon.

Luokattomassa lukiossa eri oppiaineiden kurssit eivät ole sidoksissa vuosiluokkiin. Opiskelija ei jää luokalle eikä siirry luokalta toiselle. Hän voi halutessaan opiskella uudelleen sekä hylätyn että hyväksytyn kurssin.

Luokattomuus yhdessä valinnaisuuden kanssa antaa opiskelijalle mahdollisuuden harkita ja tehdä itsenäisiä päätöksiä omasta opinto-ohjelmastaan. Opiskeluaika riippuu opiskelijan tarpeista, tavoitteista, kyvykkyydestä ja hänen valinnoistaan. Lukio-opintojen alussa opiskelija rakentaa itselleen opinto-ohjelman eli alustavan suunnitelman lukio-opintojen suorittamisesta. Yksityiskohtaisen opinto-ohjelman opiskelija laatii lukuvuosittain kutakin jaksoa varten. Opinto-ohjelmaa ja lukioon käytettävää aikaa voi myöhemmin jaksojen vaihtuessa tarkistaa ja muuttaa. Kaikki muutokset tulee tehdä viimeistään viikkoa ennen sen jakson alkua, jossa uutta opinto-ohjelmaa aletaan noudattaa.

Koulun muu toiminta

Koulun yhteishengen luomiseksi ja vahvistamiseksi järjestetään yhteisiä juhlia ja teemapäiviä. Yhteisten tapahtumien ja tilaisuuksien merkitys korostuu luokattomassa lukiossa. Myös oppilaskunnalla on tärkeä osuus koulun yhteishengen luomisessa.

Koulun toimintaa sen sijaan eivät ole mm. abiristeily, vanhojen tanssien jatkot tai klubibileet, vaan ne kuuluvat opiskelijan vapaa-ajan toimintaan.

Päivitetty 17.5.2020