Yleistä

Koulun toiminta-ajatus (PÄIVITETTÄVÄ!)

Hyvinkään lukio välittää opiskelijoilleen vahvan ja laajan yleissivistyksen, joka luo heihin hyvän itsetunnon ja kasvattaa heidät vastuuseen ympäristöstä sekä maailmasta ja joka mahdollistaa kaikki jatko-opinnot.

Sen vuoksi opiskelijoita ohjataan kasvamaan niin, että he ovat tottuneita säännölliseen työntekoon ja heistä tulee toiset huomioon ottavia, yhteistyöhön ja erilaisten ihmisten kanssa toimimaan kykeneviä ihmisiä.

Opiskelijat ohjataan ymmärtämään kulttuurin säilyttävyyttä ja muuttuvuutta sekä perinteen merkityksen. Heistä tulee kasvaa monipuoliseen ajatteluun halukkaita, uutta sietäviä ja uusiin työtilanteisiin sopeutuvia ihmisiä.

Hyvinkään lukio jatkaa Sveitsin ja Yhteiskoulun lukioiden pitkää perinnettä vahvan yleissivistyksen välittäjänä ja kulttuuriharrastuksiin opastajana.

Opetusjärjestelyt

Lukio on laajuudeltaan 3-vuotinen. Opiskelija voi suorittaa lukion 2 - 4 vuodessa. Perustelluista syistä rehtori voi antaa lukion suorittamiseen lisäaikaa.

Lukion jokainen oppimäärä koostuu opintojaksoista (kursseista), joiden pituus on noin 23 oppituntia. Lukuvuosi on jaettu viiteen jaksoon. Opintojakso opiskellaan yleensä keskitetysti, jolloin oppiainetta on kolme 75 minuutin oppituntia viikossa. Jotkin aineet voivat olla hajautettu useammalle eri jaksolle. Kukin jakso päättyy arviointiviikkoon.

Luokattomassa lukiossa eri oppiaineiden opintojaksot (kurssit) eivät ole sidoksissa vuosiluokkiin. Opiskelija ei jää luokalle eikä siirry luokalta toiselle. Hän voi halutessaan opiskella uudelleen sekä hylätyn että hyväksytyn opintojakson (kurssin).

Luokattomuus yhdessä valinnaisuuden kanssa antaa opiskelijalle mahdollisuuden harkita ja tehdä itsenäisiä päätöksiä omasta opinto-ohjelmastaan. Opiskeluaika riippuu opiskelijan tarpeista, tavoitteista, kyvykkyydestä ja hänen valinnoistaan. Lukio-opintojen alussa opiskelija rakentaa itselleen opinto-ohjelman eli alustavan suunnitelman lukio-opintojen suorittamisesta. Yksityiskohtaisen opinto-ohjelman opiskelija laatii lukuvuosittain kutakin jaksoa varten. Opinto-ohjelmaa ja lukioon käytettävää aikaa voi myöhemmin jaksojen vaihtuessa tarkistaa ja muuttaa. Kaikki muutokset tulee tehdä viimeistään viikkoa ennen sen jakson alkua, jossa uutta opinto-ohjelmaa aletaan noudattaa.

Koulun muu toiminta

Koulun yhteishengen luomiseksi ja vahvistamiseksi järjestetään yhteisiä juhlia ja teemapäiviä. Yhteisten tapahtumien ja tilaisuuksien merkitys korostuu luokattomassa lukiossa. Myös opiskelijakunnalla on tärkeä osuus koulun yhteishengen luomisessa.

Koulun toimintaa sen sijaan eivät ole mm. abiristeily, vanhojen tanssien jatkot tai bileet, vaan ne kuuluvat opiskelijan vapaa-ajan toimintaan.

Päivitetty 24.5.2023

    

kaupungin tunnus valkoisena

In English 
På svenska

  

Työntekijöille: 
(webmail/sähköposti)

- Office.com

hyvinkaa.fi

visithyvinkaa.fi

 

face instan logo twitter youtube LinkedIn

OTA YHTEYTTÄ

Hyvinkään lukio
Kenkätehtaankatu 1,
05900 Hyvinkää 
hyvinkaanlukio@hyvinkaa.fi
hyvinkaanlukio.aikuislinja@hyvinkaa.fi
p. 019 459 11*

Yhteystietojen haku
Opetushenkilöstön sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@edu.hyvinkaa.fi

Rehtoreiden ja oppilaitossihteerien sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi

 

   

VERKKOLASKUT & OSOITE

Verkkolaskuosoite/OVT 003701258660

Operaattori Telia/CGI 003703575029

 

Verkkolaskulla näkyvä osoite:

Hyvinkään kaupunki

003701258660
PL 299
02066 DOCUSCAN

  

Kaupungin ostolaskun vastaanottotapa on verkkolasku.

Hyvinkään lukion viite: 187 44005 
Hyvinkään lukion hankkeiden viite: 187 44006

Kaupungin y-tunnus: 0125866-0